LivsstilSkönhet & Hälsa

Psykolog i Göteborg svarar: Varför har vi känslor?

By augusti 9, 2022No Comments

Denna artikel innehåller reklam

Intervju med psykolog Ingrid Lindqvist som arbetar som psykolog i Göteborg på Psykologpoolen.

Hej Ingrid! Du jobbar ju som psykolog på Psykologpoolen i Göteborg. Kan du berätta lite om Känslor och hur de fungerar?

Känslor kan ibland upplevas som plågsamma och svåra att hantera och de kan få oss att bete oss på sätt som vi inte skulle vilja utan att vi förstår varför. Ibland kan vi uppleva att känslorna mest stör och att livet vore lättare utan dem. Varför måste jag känna allt det här? Var är ”av”-knappen? Känslorna fyller dock flera funktioner för oss människor. De ger oss information om situationen och oss själva och vägledning om hur vi ska agera. Utan tillgång till rädsla skulle vi till exempel riskera att utsätta oss för fara och utan tillgång till äckel skulle vi äta saker som vi blev sjuka av. Känslorna fungerar också som drivkraft: nyfikenhet driver oss att utforska nytt, glädje talar om för oss när vi trivs och mår bra och kärlek får oss att vilja göra saker för andra. Utan känslor skulle vi ha svårt att motivera oss själva.

Okej, intressant. Hur är det med barns känslor?

– Små barn har ofta en omedelbar närhet till känslorna och kan växla snabbt mellan olika stämningslägen. Precis som vi som barn får lära oss många andra saker behöver vi också få hjälp att lära oss att förstå och hantera våra känslor, exempelvis genom att hjälpa barnet att sätta ord på känslorna:  ”Nu blev du arg”, eller genom att ge barnet vad det behöver kopplat till känslan: ”Jag ser att du är ledsen, kom här så får jag trösta dig!” Om vi som barn inte får den hjälpen (det kommer ingen och tröstar), om vi skuldbeläggs för våra känslor eller inte tillåts känna det vi känner (”Ryck upp dig, det är inget att gråta för!”) lär vi oss inte att använda oss av våra känslor. I stället kan vi uppfatta våra känslor som farliga eller ohanterliga och lär oss att stänga av och ignorera dem.

– Många kan säkert känna igen sig i att när känslorna överväldigar oss kan vi agera på ett sätt som vi egentligen inte skulle ha velat och som vi efteråt ångrar. Att ignorera känslorna kan i sin tur leda till andra svårigheter som bristande motivation, upplevelse av tomhet och att vi lever ett liv som vi egentligen inte trivs med.

Hur gör man om man upplever sina känslor som problem och har svårt att förhålla sig till dem?

– Psykoterapi kan vara ett sätt att få hjälp att vara i kontakt med och förstå mer om sina känslor, liksom att hitta sätt att hantera dem. Detta jobbar psykologer här på mottagningen i Göteborg med dagligen.

Psykoterapi kan hjälpa till med att bättre förstå sig själv och sina reaktioner. Då blir det också lättare att skilja ut vilka känslor vi ska agera på och att kunna använda sig av dem som vägledning och drivkraft för att komma vidare i livet i stället för att uppleva dem som ett hinder. När vi vågar närma oss våra känslor och ser dem som en källa till information kan vi upptäcka att de har något viktigt att säga om oss själva och våra liv.

Har du några andra tips, ett boktips eller liknande?

Ja, boken ”Känslor som kraft eller hinder” av Hanna Sahlin och Elizabeth Malmquist är ett lästips om man vill lära sig mer om känslor.

Vill ni veta mer om Psykologpoolen eller hitta en duktig psykolog i Göteborg får ni mer än gärna läsa mer på hemsidan.