Vårt transportsystem behöver ständigt utvecklas och förbättras. Med Ostlänken tar Trafikverket det första steget mot nya stambanor i Sverige, en sträcka på 16 mil som planeras att vara färdig för tågtrafik 2035.
– Det är ett otroligt spännande projekt som är under ständig förändring, säger Ulrika Hallgren, senior projektledare Ostlänken.

För att öka möjligheten till hållbara och tillförlitliga resor och godstransporter på järnväg har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att planera och bygga nya stambanor. De nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö ska bland annat skapa och frigöra kapacitet i järnvägssystemet. Ulrika Hallgren, senior projektledare, har ansvar för Kolmårdsentreprenaden som består av cirka 15 kilometer ny järnväg av Ostlänkens totala 160 kilometer.

– Det är ett spännande projekt, men det finns flera utmaningar längs med sträckan, säger hon.

Det hon syftar på är bland annat korsningspunkten mellan Ostlänken och den befintliga Kardonbanan samt tunneldrivningen av en cirka åtta kilometer lång tunnel med tillhörande lika lång servicetunnel. Trafikverket måste även ta hänsyn till närliggande område med sjöar och höga natur- och kulturvärden.

– Vi har precis kommit in i nästa del av projektet som kallas för detaljplaneringsfasen. Nu kommer det nya människor in i arbetet, men jag tycker att det är roligt att bygga upp team och att arbeta med kunskapsöverföring. Det är en utmaning att lämna över sex års tidigare arbete, säger hon.

Ostlänken beräknas vara färdig för tågtrafik 2035 och Ulrika Hallgren ser fram emot att få följa arbetet med alla delar av projektet. Hon har själv lång erfarenhet av branschen, något som är viktigt i ett sådant komplext och stort projekt.

– Jag började arbeta på dåvarande Vägverket direkt efter gymnasiet 1990. Jag är gymnasieingenjör, men jag har utbildat mig internt och lärt mig massor genom att ha flera arbetsledande positioner, säger hon.
Efter tio år på Vägverket gick Ulrika Hallgren till SKF innan hon återvände till nuvarande Trafikverket 2010. En anledning till att hon gick tillbaka till sin gamla arbetsgivare är bland annat möjligheterna till utveckling.

– De uppmuntrar en att prova på olika verksamhetsområden och roller. Vi är drygt 9 000 anställda på Trafikverket och det finns cirka 150 olika yrken inom myndigheten. Vi arbetar från norr till söder så vi behöver alltid kompetent personal över hela landet, säger hon.

www.trafikverket.se