JobbKarriärKarriärbloggenUncategorized

Svalner – ett tillväxtbolag med ljusa
framtidsutsikter

By oktober 4, 2022No Comments

På Svalner Skatt & Transaktion arbetar några av landets absolut främsta experter inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Totalt består bolaget av fler än 110 medarbetare som arbetar inom företagsbeskattning, indirekta skatter, finansiell transaktionsrådgivning, värdering, samt redovisning. Svalner som vuxit kraftigt de senaste åren, är idag den ledande oberoende skatt- och transaktionsbyrån i Sverige och är nu redo att ta steget in i nästa fas.

Svalner Skatt & Transaktions tillväxtkurva har sedan starten år 2005 pekat stadigt uppåt, bara sedan 2019 har antalet medarbetare fördubblats och byrån är ständigt på jakt efter nya talanger.

Vi skulle gärna växa ännu snabbare och anställa fler, särskilt Young professionells och specialister inom både ekonomi och juridik säger Eva Dahl som är vice VD och HR-chef på Svalner. Det som begränsar oss just nu är den rådande situationen på arbetsmarknaden. Precis som i de flesta andra branscher är efterfrågan på kompetens just nu större än utbudet.

Inte bara en skattebyrå
Svalner har sina rötter inom skatt men har under de tre senaste åren breddat utbudet med finansiell transaktionsrådgivning och värdering vilket idag utgör ca en fjärdedel av den totala omsättningen och sysselsätter 25 medarbetare. Värdering är ett av de områden som Svalner satsar på och ambitionen är att utmana ”Big Four”.

Svalner har ett brett utbud av tjänster, men revision är inte en av dem, vilket är positivt, för det gör oss mer snabbfotade än våra konkurrenter. Vi slipper de begränsande regelverken kopplade till revision, säger Viktor Sandberg, MP på Svalner.

Nya funktioner ska stötta tillväxtresan
Ett led i tillväxtresan är att Svalner under våren etablerat ett starkt team med Marknad och IT utöver HR och Ekonomi som vi redan hade på plats

Jag tror att de flesta bolag som växer så småningom kommer till en punkt där det behövs specialistkompetenser inom områden som kan stötta dem som arbetar operativt så att de kan fokusera på kärnverksamheten. Vi har kommit till den punkten när vi behöver ta nästa steg i vårt strategiska arbete med såväl marknadsföring som kompetensförsörjning, säger Eva Dahl och påpekar samtidigt att väl fungerande IT- och systemlösningar också är framgångsfaktorer i den tillväxtfasen de befinner sig i.

En av de nyligen rekryterade medarbetarna till teamet är Charlotte Nordén som anställts som kommunikations- och marknadschef. Hon har många års erfarenhet inom rekryterings- och bemanningsbranschen och ska nu bygga upp en marknadsfunktion på Svalner.

Det är jättespännande att få omsätta tidigare erfarenheter i en ny bransch, säger Charlotte. Utmaningarna med att attrahera, rekrytera och behålla talanger är emellertid desamma. Att tillsammans med HR skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke och fylla det med relevant innehåll som intresserar vår målgrupp är affärskritiskt och min största utmaning just nu, fortsätter hon.

Svalnerhuset – ett nytt kapitel
Ytterligare ett tecken på Svalners snabba tillväxttakt är att bolaget nu växt ur sina lokaler vid Norrmalmstorg i Stockholm och nedräkningen till inflyttningen till Svalnerhuset på Lästmakargatan 3, har börjat. Tillträdet till huset med hela åtta våningsplan och en takterrass med magnifik utsikt över takåsarna vid Stureplan sker runt årsskiftet.

Svalnerhuset är en symbol för vår tillväxt och blir ett nytt kapitel i vår historia, säger Viktor Sandberg. I det här huset ska det finnas plats för att växa ytterligare och här ska vi tillsammans utveckla vår verksamhet och företagskultur. Vi kommer att ha generösa sociala ytor här ska det finnas gott om plats för att samla alla medarbetare och framförallt också kunna bjuda in externa gäster till föreläsningar och sociala events. Det ska kännas som att komma hem till Svalner.  

Läs mer på svalner.se
Svalner, grundat 2005, är Sveriges ledande oberoende byrå inom skatt och finansiella transaktioner. Svalner har över 110 medarbete som är specialister inom företagsbeskattning och indirekta skatter, finansiell transaktionsrådgivning, värdering samt redovisning. Deras specialistkompetenser är inom bland annat fastigheter, fåmansföretag, bank och finans, M&A samt private equity.