Denna artikel innehåller reklam

Desto mer du läser, desto bättre blir din läsförståelse. Visst, övning ger färdighet, men det finns snabbare sätt att förbättra din läshastighet. Läxhjälpsföretaget Allakando hjälper årligen över 26 000 elever och här samlas nyttig information för att du ska bli snabbare på läsning, såväl som prestera bättre i dina studier.

En människa läser i snitt mellan 300-500 ord per minut. Men man kan läsa betydligt snabbare än så. Personer som har tränat upp sin läshastighet, exempelvis genom läxhjälp, läser i snitt över 1 500 ord per minut. Denna artikel sammanfattar ett antal konkreta tips för att du ska kunna nå dit.

Läs inledningen och avslutningen – välfungerande strategi att ge dig själv läxhjälp

Den som vill göra anspråk på att kunna läsa snabbt, kommer inte kunna läsa allt. Ett viktigt tips som Allakando läxhjälp ofta ger är att man måste träna på att läsa selektivt. Ett sätt att läsa selektivt är att börja läsa inledningen och avslutningen i en text. I inledningen presenteras ofta vilken fråga, eller sak, som berörs i texten. I avslutningen sammanfattas ofta vad som har avhandlats i själva texten. Ibland är det tillräckligt för att kunna förstå en text.  

Ett glömt tips från grundskolan: ”Humma” när du läser

När man började lära sig läsa fick man ofta tipset av sin lågstadielärare att man tyst för sig själv skulle ljuda orden man läser. Så att man pratade för sig själv, i huvudet, samtidigt som man läste. Det är ingenting som en erfaren läsare ska ägna sig åt, då det bara gör att det tar längre tid.  Genom att alltid humma, tyst för dig själv, när du läser, så hindrar du dig själv från att gå in i den fällan som det innebär att ljuda orden man läser. Allakando har samlat fler tips om lästekniker, baserat på deras erfarenheter från de många timmar av studiehjälp de bedrivit (läs mer om det här).

Läs inte varje ord för sig – se sammanhanget

Ett grundläggande misstag när man läser är att man hakar upp sig på ett enskilt ord som man tycker är svårt och sedan läser om det gång på gång, för att försöka förstå dess innebörd. Då tappar man mycket tid. Försök istället att läsa flera meningar på rad och bilda dig en uppfattning av vad innebörden av texten är. Detta är en av de saker som ger snabbast effekt – vilket många privatlärare som sysslar med läxhjälp vittnar om. 

Mät din läshastighet – utvärdering är A och O inom läxhjälp