AI som förutser risk för ras längs vägarna, hastighetsjusterande geofencing och självkörande fordon. Dessa är bara några av de spännande tekniker som diskuteras på Trafikverket, där programchef Olof Johansson just nu leder ett arbete om digitaliseringen av vägtransportsystemet.

Olof Johansson sökte sig till Trafikverket 2015, dels via hans tidigare yrkesroll som vd på Samhällsbyggarna, där han kom i kontakt med sin nuvarande chef. Dels också genom hans intresse av att ta del av samhällsutvecklingen i en kreativ och spännande verksamhet.

– Jag anställdes ursprungligen som rådgivare, varpå jag sedan blev enhetschef och idag programchef, säger Olof. Jag leder ett förändrings- och innovationsprogram tvärfunktionellt i organisationen, tillsammans med ett flertal verksamhetsområden. Vi förutser och undersöker de nya tekniker och tjänster som idag och framöver kan komma att påverka transportsystemet, samt hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter i vår planering.

Trafikverkets övergripande mål är att bidra till att skapa tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

– Inom sektorn ser vi just nu stora trender vad gäller automatisering, uppkoppling, delningsekonomi och elektrifiering. Det vi vill göra är att förbättra transportsystemet med ny teknologi, inom ramarna för hållbar utveckling.

Geofencing, en teknik inom vilken ett geografiskt område ”inhägnas” med en programvara, skulle exempelvis kunna användas till att hastighetsbegränsa utvalda zoner. 

– Tekniken kan bland annat bidra till minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet, till exempel vid vägbyggen eller där bilar kör för fort förbi skolor. Samtidigt ser vi över vilket typ av systemstöd vi behöver utveckla kopplat till detta, om våra databaser håller tillräckligt hög kvalitet och om organisationen har kompetensen för att möta dessa frågor. Om inte, att se till att våra medarbetare får den kunskapen, genom exempelvis utbildningar. 

I en annan smart tillämpning av systemet skulle hybridfordon inom vissa zoner automatiskt kunna slås över till eldrift, exempelvis när godsfordon kör i bostadsområden på natten för att minska buller och avgaser.

Ytterligare ett aktuellt område som Olof och hans grupp arbetar med, handlar om självkörande fordon. 

– Vi diskuterar bland annat samhällsnyttan med självkörande fordon. Kommer vi behöva nya former av infrastruktur som stöder dem? Vad skulle det kosta? Vilka säkerhetsåtgärder behöver då beaktas? Det här är ett väldigt spännande område, som i verkligheten faktiskt inte är så avlägsen som man kan tro. 

Sverige var först i världen med självkörande lastbilar på allmän väg och självkörande bussar i linjetrafik.

– Vi är bra på att samverka när vi utvecklar nya typer av tjänster och lösningar. Det är därför det i synnerhet är roligt att få arbeta tillsammans med ett drivet team, i nära samarbete med industrin, akademin, kommuner och regioner samt andra parter, för att öka tillgängligheten i transportsystemet och bidra till samhällsutvecklingen.

Läs mer på trafikverket.se