Med ett starkt fokus på innovation för en förbättrad konsumentupplevelse satsar Electrolux på områdena data science, AI och IT, för att utveckla produkter i linje med dagens globala hållbarhetsmål och förändrade konsumentbeteenden.

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av vitvaror, och har i över 100 år byggt upp ett brett sortiment av högkvalitativa produkter inom kategorierna smakupplevelser, klädvård och välbefinnande. Med en årlig leverans på 60 miljoner produkter i 150 länder, har bolaget en stor räckvidd och påverkanskraft i sin strävan att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

– Våra produkter finns i drygt sex miljoner hushåll världen över, och vi vill därför genom vår verksamhet och våra produkter bidra till mer hållbara val för konsumenterna, säger Johan Vallin, Global Head of Data Science på Electrolux. Just nu befinner vi oss tidigt i en fas där vi i allt större utsträckning arbetar med data science, AI och IT inom verksamhetens samtliga områden. Genom att arbeta målinriktat och innovativt med vår tillverkning och produktutveckling – samt följa processen av transport och distribution – är vi pådrivare för en hållbar utveckling, både direkt och indirekt.

Johan Vallin Head of Global Data Science, Karin Sjölund HRPB Group IT och Louise Ling Communications Editor Group IT på Electrolux huvudkontor Forum.

Förutom bolagets egna interna hållbarhetsmål, inklusive en satsning för en helt koldioxidneutral produktion år 2050, är Electrolux också med och driver utvecklingen genom sitt erbjudande av smarta produkter. Klimatanläggningar som reglerar inomhustemperaturen, luftfuktare och luftrenare, robotdammsugare och produkter särskilt anpassade för växtbaserad matberedning, är alla populära i moderna hushåll.

– Det råder en stigande trend hos konsumenterna att prioritera hållbarhet, och studier visar att två tredjedelar av de globala konsumenterna idag är villiga att betala mer för hållbara varor. 

Framöver menar Johan på att vi kommer se fler smarta produkter på marknaden som samverkar och kommunicerar med varandra, anpassade utefter användarna för ett komplett integrerat smart hemsystem.

– Där har vi en viktig funktion att applicera algoritmer på den data vi har för att verkligen skapa en känsla av att produkterna gör något smart som underlättar vardagen med matlagning, tvätt och städning. Vi jobbar även med optimering av priser, hittar anomalier i data från kvalitetstester samt prognostiserar försäljningsvolymer med tidserieanalys.

Just nu vill Electrolux utöka sitt team med mjukvaruingenjörer, systemarkitekter, datamodellerare samt projektledare inom IT. 

– Vi behöver skapa solida mjukvaruprodukter av våra AI-lösningar. Dessutom behöver vi säkra att produkterna fortsätter att leverera värde över tid.

Vi experimenterar med att utveckla lösningar där människan kan interagera med maskininlärningen så att domänkunskap fångas upp på ett bra sätt. I exemplet ser vi ett interaktivt verktyg för att simulera hur olika priser påverkar framtida försäljningsvolymer

Vill du arbeta på en internationell och kreativ arbetsplats, inom ett område där förändring just nu sker med rasande takt? Läs mer på career.electroluxgroup.com/open-jobs och i sökfältet skriv data engineer.