Svalner är en modern och oberoende skatt- och transaktionsrådgivningsbyrå med högt i tak och som värdesätter personlighet, drivkraft och kompetens. Från dag ett får unga talanger arbeta med komplex och utmanande rådgivning i en social arbetsmiljö.

För oss är det viktigt att satsa på unga talanger eftersom de är framtiden på byrån, säger Mirja Kronegård, Senior Manager.

Svalner erbjuder oberoende skatt- och transaktionsrådgivning till medelstora och stora företag. Genomderas internationella nätverk WTS Global har de även möjlighet att assistera deras klienter i mer än 100 länder. Just nu fokuserar de bland annat på rekryteringen till hösten, där de börjar se både ett skifte i ansökningarna och i branschen.

– Vi märker av att vi får in fler ansökningar från kvinnliga jurister, vilket är kul. Vi har bland annat fyra nyrekryterade tjejer på väg in i Svalnerfamiljen, säger Tyra Broman, Consultant.

Mirja Kronegård, senior manager, förklarar att Svalner kontinuerligt arbetar med alla aspekter avseende jämlikhet och mångfald som återspeglar samhället från såväl rekryteringsstrategier till sammansättning av team i deras uppdrag. 

– Det genererar också den bästa rådgivningen för våra klienter. Även om andelen kvinnor i branschen är underrepresenterade så skulle jag nog säga att branschen ändå är på väg att förändras, säger hon.

Mirja Kronegård berättar vilka framgångsfaktorer som har varit framträdande i hennes karriär – och under tiden som hon har arbetat som skattejurist.

– Att ta för sig och inte låta sig begränsas av gamla traditioner och föråldrade förutfattade meningar om hur branschen historiskt har sett ut när det gäller jämställdhet, så som att det inte går att kombinera konsultyrket med fritid och familjeliv på ett balanserat sätt eller att man måste vara på ett visst sätt för att passa in som kvinna i denna bransch, säger hon.

I dag arbetar 70 jurister och ekonomer på Svalner som ger expertrådgivning till Private Equity-fonder, fastighetsbolag och andra förvärvsintensiva bolag.

Jessika Svensson, Consultant, tycker att det både är roligt och givande att arbeta på Svalner. Hon berättar att det är viktigt att ha ett genuint intresse för vad man jobbar med för att orka hålla det höga tempo som ofta krävs.

– Jag har tjänat mycket på att vara framåt, positiv och nyfiken. Det är även viktigt att ta för sig och fungera bra i team. Alla unga talanger som vill jobba på en arbetsplats där vi alla pushar varandra och har samma karriärmöjligheter ska söka sig till Svalner.

Läs mer på svalner.se