Det har hänt mycket sedan advokaten Anna Palmgren började på den affärsjuridiska advokatbyrån Kilpatrick Townsend i Stockholm för fyra år sedan. I dag är hon Senior Associate ochfadder till nya jurister på byrån. Hon har även hunnit med att åka på secondment till byråns kontor i USA, vilket var en mycket utvecklande erfarenhet.

Anna Palmgren arbetar i processrättsgruppen på Kilpatrick Townsend som har ett särskilt fokus p entreprenadrätt. Det innebär att hon arbetar med både spännande och komplexa ärenden vilket hon beskriver som både givande och utvecklande. Hon har även hunnit med att åka på 
secondment till byråns kontor i New York och Atlanta. 

– Jag fick en mycket god inblick i hur vår amerikanska verksamhet fungerar samtidigt som jag lärde känna flera av våra amerikanska kollegor. Att få uppleva på plats hur det är att arbeta på en amerikansk affärsjuridisk byrå är en erfarenhet som jag verkligen kan rekommendera, säger hon. 

Kilpatrick Townsend erbjuder alla sina jurister att resa iväg på secondment och byrån erbjuder även, som enda advokatbyrå i Sverige, juriststudenter att göra sommarpraktik i USA. Traineeprogrammet omfattar totalt åtta veckor varav del av tiden tillbringas på kontoret i Atlanta.

 
Vad innebär det att vara Senior Associate?

– I min roll som Senior Associate får jag ta ett större ansvar i verksamheten, dels i klientarbetet genom att bland annat projektleda ärenden men även i interna frågor såsom exempelvis att hålla i månatliga möten för byråns biträdande jurister och genom att vara fadder för nyanställda jurister, berättar Anna.

Som fadder får Anna möjlighet att hjälpa juniora kollegor att både känna sig inkluderade från dag ett och att utvecklas i sina roller vilket hon tycker är en rolig och inspirerande del av jobbet. Kilpatrick Townsends synsätt är att de medarbetare som har roligt och trivs på jobbet är de som presterar bäst och driver byrån framåt.
– Om man börjar arbeta hos oss direkt efter examen är det naturligt att man har många frågor. Det är tryggt att ha någon vid sin sida som har arbetat i branschen ett tag innan man själv riktigt har kommit in i verksamheten, säger hon.

Redan tidigt ges man utrymme för att ta ansvar och att få växa som jurist under ledning av duktiga kollegor

– Något som jag verkligen uppskattar på byrån är att man redan tidigt ges utrymme att ta ansvar och får växa som jurist under ledning av duktiga  
kollegor. Jag utvecklas hela tiden inom mitt specialistområde och ges också utrymme för tankar kring verksamheten. Att vid sidan av min rent professionella utveckling f arbeta i en miljö med trevlig och familjär stämning och med en mycket god sammanhållning oss kollegor emellan är något som jag värdesätter högt. Det är verkligen en byrå att trivas på, avslutar Anna.

”Att få uppleva på plats hur det är att arbeta på en amerikansk affärsjuridisk byrå är en erfarenhet som jag verkligen kan rekommendera”

ANNA PALMGREN

Ålder: 32

Roll: Senior Associate

Byrå: Kilpatrick Townsend

Läs mer på kilpatricktownsend.se