Hanna Sundberg blev partner i Kilpatrick Townsend för snart ett år sedan. Efter många år på byrån kändes det spännande att bli delägare och hon trivs väldigt bra i sin nya roll. 

Det var våren 2010 som Hanna började på Kilpatrick Townsend. Hon sökte och fick en traineetjänst efter att fått upp ögonen för byrån. Hon fastnade snabbt för fastighetsjuridiken som är ett av byråns större verksamhetsområden. Att stanna på samma arbetsplats så länge är något hon reflekterat över då och då.

– Jag har alltid trivts väldigt bra. Men att träda in i en ny roll kändes viktigt för mig. Man utmanas ju annars av att byta jobb och visa vad man går för på nytt, att vara på tårna. Det känns väldigt stimulerande att gå in i partnerrollen.

Vad är den stora skillnaden i att bli partner?

– Det ställs högre krav på att jag ska bidra ekonomiskt genom att dra in egna ärenden och klienter. Den förväntan har väl i viss mån funnits hela tiden men nu blir det lite mer svart på vitt. Jag har också en del personalansvar nu vilket känns både roligt och givande. Vi är måna om att våra medarbetare trivs hos oss så att vi kan såväl rekrytera som behålla kompetenta kollegor. Jag ser fram emot att växa i min egen verksamhet och att bidra till byrån som helhet genom att hålla våra biträdande jurister sysselsatta även genom mina klienter och ärenden. 

Att bli partner var inget självklart mål i början av karriären. För Hanna handlade den första tiden på Kilpatrick Townsend mer om att prova på att jobba på en affärsjuridisk byrå. 

– Men jag tyckte ju om mitt jobb och efter några år kom tankarna på framtiden: antingen satsar jag på att bli partner eller så gör jag något annat. Sedan har det rullat på och sedan några år tillbaka har jag haft partnerrollen som mål.

Hanna återkommer flera gånger i vårt samtal till den entreprenöriella stämning som råder på Kilpatrick Townsend. 

– Jag har alltid fått gehör för idéer och tankar om förbättringar och förändringar och kunnat vara med och påverka. Jag har haft väldigt bra chefer och kollegor och det är högt i tak här. Stödet från mina chefer har också varit avgörande på min väg till delägarskapet. 

”Jag har alltid fått gehör för idéer och tankar om förbättringar och förändringar och kunnat vara med och påverka.”

Kilpatrick Townsend har idag åtta delägare varav tre är kvinnor och Hanna ser fram emot att få fler kvinnliga delägarkollegor framöver. 

– Jag är övertygad om att mångfald gynnar arbetsplatsen, det gäller inte bara kön utan även andra egenskaper. Jag tycker det är märkligt att männen fortfarande utgör en så tydlig majoritet bland delägare på advokatbyråer. Idag är mer än hälften av de biträdande juristerna på byråerna kvinnor och så har det varit länge men detta avspeglas inte på delägarnivå. Det händer något på vägen och det är ett branschproblem. Det verkar finnas en föreställning om att man inte kan kombinera delägarskap med familj och barn. Jag tror inte att det stämmer men byråerna kan säkerligen bli ännu bättre på att underlätta balansen mellan arbete och privatliv.

Vi frågar Hanna vilket råd hon skulle ge unga jurister i början av sin karriär idag. 

– Sök dig till en advokatbyrå, det är en väldigt bra skola, man lär sig mycket och får ofta  prova på att arbeta inom olika verksamhetsområden vilket är bra om man är osäker på vilken del av juridiken man vill syssla med. Här på Kilpatrick Townsend får man som ny jurist varierande och utmanande arbetsuppgifter så att man snabbt känner att man gör en insats. Det är bra för självförtroendet inte minst. Hos oss får man även möjlighet att se hur verkligheten på en amerikansk advokatbyrå kan se ut. Vi är ju en amerikansk byrå i grunden och våra biträdande jurister erbjuds att göra secondment på något av våra kontor i USA. Som student kan man söka vårt sommartraineeprogram som även det inkluderar några veckor på våra USA-kontor. Många av våra sommartraineer har fått anställning hos oss efter avslutade studier så det är ett ypperligt sätt att starta juristkarriären på.

Och till er tjejer: se delägarskap som en potentiell karriärväg så att vi blir fler! 

”Här får man som ny jurist varierande och utmanande arbetsuppgifter så att man snabbt känner att man gör en insats. Det är bra för självförtroendet inte minst”

Namn: Hanna Sundberg

Ålder: 38

Roll: Partner 

Byrå: Kilpatrick Townsend med ett femtiotal medarbetare (inklusive åtta delägare).

https://www.kilpatricktownsend.se