Cederquist är en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer. Med sina 160 medarbetare sitter de samlade under ett tak i centrala Stockholm – och de arbetar i lika stora delar med svenska som utländska ärenden.


– Hos oss är värderingarna avgörande, som vårt DNA, och det hjälper oss i allt från rekrytering till att hålla firman på rätt spår i dessa minst sagt annorlunda pandemitider, säger Tone Myhre-Jensen, Managing Partner.

Cederquist är en byrå som är van vid att verka och leda i förändring. Byrån, som startades redan 1953, fick en skjuts framåt 2007 då man tog ett rejält omtag och bestämde sig för att tänka nytt. The Scholar har pratat med Tone Myhre Jensen, Managing Partner sedan fem år tillbaka, för att få veta mer om byrån, om henne – och om hur det är att driva en byrå i förändring.
– Det är en förmån att få arbeta i en organisation med engagerade medarbetare och en organisation som ständigt förändras och utvecklas.

Samtidigt ställer det höga krav på ett närvarande ledarskap och att i tider som präglas av stor osäkerhet, ändå våga peka ut riktningen och samtidigt fungera som en sammanhållande kraft. Våren har varit oerhört arbetstyngd men samtidigt enormt lärorik, säger hon. Tone Myhre-Jensen tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2000, men hon blev anställd på byrån redan innan hon hade avslutat sina studier. Hon började sin karriär på byrån i receptionen och gick sedan vidare till att bli biträdande jurist. Av en slump halkade hon in på området aktiemarknad- och värdepappersrätt.


– Om någon hade sagt till mig när jag studerade att det var den inriktningen jag skulle välja hade jag nog ställt mig ganska frågande. Mina tankar var under studietiden mer inriktade mot UD-spåret. Men så här, 20 år senare, är jag glad att det blev så. Jag kunde inte ha valt mer rätt, säger hon.
Hon berättar att mycket har hänt i advokatbyråbranschen under de senaste tio åren. Både vad gäller hur marknaden ser ut och vilka krav och förväntningar som kunder och medarbetare har. Det har lett till förändring och utveckling inom bland annat jämställdhet, ledarskap, digitalisering och inte minst, affärsmannaskap; alla frågor som Tone Myhre-Jensen arbetat mycket med. Att leda i förändring har blivit ett ledord – och något som har varit hennes inriktning ända sedan hon klev in i rollen som Managing Partner.


– När jag fick chansen att bli MP ville jag åstadkomma en tydlig förändring på flera plan, samtidigt som jag var glad över att få chansen att varje dag arbeta med det jag brinner för – utveckling av verksamheten och människor, säger hon. Cederquist har i pandemin inte varit ensamma om att behöva ställa om och arbeta på ett nytt sätt. Cederquist bestämde sig tidigt för att organisationen skulle arbeta hemifrån. Tone Myhre-Jensen tycker att det har varit lärorikt att se hur byrån som organisation och grupp
agerar i en kris.


– Jag är stolt över hur vi som firma från sportlovet och fram till sommarsemestern ställde om så i princip alla medarbetare arbetade hemifrån, samtidigt som vi kunde stötta våra kunder i en svårnavigerad situation. Den största initiala utmaningen med att arbeta hemifrån handlade om kommunikation men vi hittade nya sätt att kommunicera och hålla kontakten, säger hon.


Tone Myhre-Jensen hoppas precis som alla andra att allt snart är mer som vanligt igen. Samtidigt så tror hon inte att samhället kommer att se likadant ut som innan coronakrisen.


– Givet det vi vet idag så är pandemin något vi behöver lära oss att leva med och förhålla oss till för en längre tid framöver. Min förhoppning är att vi kan lära oss av det här och att vi kan komma ur det stärkta, både på ett individuellt plan och som grupp. Vi, som många andra, har till exempel fått en rejäl skjuts vad det gäller att faktiskt agera digitalt, eftersom vi har varit tvungna. Jag tror även vi tar med oss andra positiva saker till exempel att i större utsträckning än tidigare arbeta hemifrån vilket visat sig underlätta mycket för våra småbarnsföräldrar.

https://www.cederquist.se