Gernandt & Danielsson strävar efter att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige. Därför är rekryteringen och utbildningen av unga jurister helt central. 

– Vi vill utbilda Sveriges bästa affärsjurister och ge dem en bred kompetens, säger Johanna Lindholm, Talent Development Counsel och advokat på byrån. 

Det är inte någon slump att några av landetsskickligaste affärsjurister arbetar på Gernandt & Danielsson. Byrån har tillsammans med spännande klienter, en internationell spelplan samt stora och komplexa ärenden lyckats locka – och behålla unga talanger. 

– Vi tror att hög senior attention är den starkast bidragande faktorn till våra juristers branta inlärningskurvor. Att redan från start få arbeta nära delägare och andra seniora jurister som du kan lära dig av, säger Johanna Lindholm, Talent Development Counsel och advokat påGernandt & Danielsson.  

Vid sidan av traditionella utbildningsinsatser är learning by doing ett koncept som Gernandt & Danielsson tror starkt på. Byråns unga jurister får redan från första arbetsdagen applicera sina kunskaper i skarpa case. Det affärsjuridiska hantverket är något man framförallt lär sig i praktiken – inte i teorin. 

Johanna Lindholm arbetade själv som senior associate på Gernandt & Danielsson i sju år innan hon fick ansvar för både rekrytering av nya talanger samt kompetensutveckling av befintliga. Under hennes snart tio år på byrån är en av de saker hon har uppskattat mycket att få arbeta brett inom flera av byråns verksamhetsgrupper. 

– På sikt är ofta nischning en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig, men under de första åren tror vi att det är en fördel att söka bredd i sin juridiska bildning. Av den anledningen arbetar du som nyanställd på Gernandt & Danielsson inte bara i en verksamhetsgrupp, utan minst två, säger hon. 

För studenterna i byråns traineeprogram gäller samma grundtänk. Genom att inte placeras i en specifik verksamhetsgrupp får de testa på att arbeta med vitt skilda affärsjuridiska frågeställningar. 

– Förhoppningsvis ger det en bättre bild av hur mångfacetterat arbetet som affärsjurist kan vara och en bättre insikt i vad studenten själv tycker är roligast. Det finns många hidden gems inom affärsjuridiken som du överhuvudtaget inte kommer i kontakt med på juristprogrammet, avslutar Johanna Lindholm.  

https://www.gda.se