JobbKarriärKarriärbloggen

De arbetade med en av Sveriges största rekonstruktioner

By oktober 7, 2021No Comments

Förra året arbetade Gernandt & Danielsson med en av Sveriges största rekonstruktioner genom tiderna. De biträdande juristerna Jakob Forsell och Mathilda Wallén, två av byråns unga talanger, var en del av det framgångsrika teamet. 

– Jag fick ta stort ansvar från dag ett och jobba brett med många olika typer av uppgifter för att vi skulle komma i mål med rekonstruktionen, säger Mathilda Wallén. 

020 var ett spännande år för Gernandt & Danielsson. De biträdde bland annat Nynas i deras framgångsrika företagsrekonstruktion. Jakob Forsell och Mathilda Wallén beskriver arbetet med rekonstruktionen som både spännande och lärorikt. 

– Jag började arbeta på Gernandt & Danielsson i början av 2020 och blev en del av ärendet redan under min första månad på jobbet. Det jag trodde att en biträdande jurist arbetade med stämde inte alls med verkligheten. Jag fick bland annat lära mig att det inte bara finns ett sätt att ta sig an ett problem. Ibland måste man ta nya vägar och våga vara kreativ för att komma i mål, säger Mathilda Wallén.

Innan Mathilda Wallén började arbeta som biträdande jurist på Gernandt & Danielsson hade hon en tjänst som research trainee där hon som student arbetade en dag i veckan på byrån. 

– När jag började närma mig examen bestämde jag mig för att söka en fast tjänst på byrån. Det var inte minst byråns fokus på bredd som lockade mig att stanna kvar. Redan som ung jurist får man arbeta med flera verksamhetsområden för att få möjligheten att utvecklas snabbt. Det här ärendet har verkligen varit ett bevis på att det stämmer, säger hon. 

Att utvecklingskurvan är brant var exakt det som både Mathilda Wallén och Jakob Forsell fick uppleva under sitt första år på byrån. Arbetet med rekonstruktionen kantades av flera utmaningar. Jakob Forsell, som tog examen från Stockholms universitet 2018 och bland annat arbetade på en investment bank innan han kom till byrån förra året, berättar att det var flera faktorer som gjorde ärendet extra komplicerat.

– Det var många parter med olika intressen inblandande. Det politiska klimatet i USA satte dessutom en unik prägel på ärendet. Det var en komplex process på många olika sätt, säger han.

Mathilda Wallén fyller i och berättar att det kommer upp komplikationer eller nya element i alla ärenden, men att arbetet med Nynas rekonstruktion var speciellt. 

– Ärendets storlek och komplexitet gjorde att ingenting flöt på, inte ens de enklaste frågorna. Precis som Jakob säger så var det väldigt många parter,jurisdiktioner och jurister involverade, säger hon.

Jakob Forsells huvuduppgift var att få den nya finansieringen på plats. Eftersom Gernandt & Danielsson ofta arbetar i mindre team än sina motparter behövde både två hantera arbetsuppgifter som spände över hela ärendet. Jakob Forsell var bland annat delaktig i att förhandla avtal, koordinera ombud och säkerställa att den stora mängden dokument levererades i tid. Mathilda Wallén var involverad i allt från stiftelsestruktur till att bistå Jakob med de olika finansieringsströmmarna. 

– Även om vi har arbetat hårt, har vi haft otroligt roligt. Det är därför jag trivs så bra på Gernandt & Danielsson. Trots att vi arbetar med stora ärenden så har jag som ung jurist fått möjligheten att vara en del av dess kärna, säger hon.

Som ett led i rekonstruktionen genomförde Nynas både en ackordsuppgörelse samt omfattande förändringar i såväl ägar- som finansieringsstruktur vilket resulterade i att bolaget kunde lämna rekonstruktionen med en stark balansräkning och långfristig finansiering. Den lyckade rekonstruktionen var resultatet av hela teamets kreativa problemlösande. 

– Vi hade ett superbra samarbete i teamet. Det har varit en tydlig ansvarsfördelning och struktur på grund av tajta deadlines, men vi har även haft bra support från våra seniora kollegor, avslutar Jakob Forsell.  

Läs mer på www.gda.se