Glimstedt ger biträdande jurister möjlighet att påverka sin egen utveckling. Lorena Bokberg berättar om hur anrika byrån Glimstedt hittar sina egna vägar in i framtiden. 

Glimstedt tillhör en av de större byråerna med runt 180 medarbetare utspritt på 14 kontor runt om i Sverige. Glimstedt är också en av Sveriges äldsta advokatbyråer och grundaren Ivar Glimstedts rättspatos hänger kvar som en viktig värdegrund. Lorena Bokberg, advokat och senior associate:

– Jag arbetar huvudsakligen med arbetsrätt, företagsöverlåtelser och offentlig upphandling och vill medverka till hållbara affärer. Inom arbetsrätten är det tydligt hur mänskliga relationer påverkar, men också inom övrig affärsjuridik – det finns alltid en person bakom varje titel. Många av byråns med-arbetare är engagerade i CSR-frågor och pro bono-uppdrag. Själv är jag på fritiden ideellt engagerad i bland annat Fryshusets verksamhet.

Hon fortsätter:

– Jag är också glad över att arbeta i en miljö där driv uppskattas, olika personligheter och bakgrunder ges utrymme och där man värnar om jämställdhet. På sikt tror jag dessutom att det kommer att ställas högre krav på jämställdhet från näringsliv och offentliga aktörer.

Lorena är ordförande i biträdandegruppens styrelse och representerar kollegorna på byråns styrelsemöten. Här framför hon gruppens synpunkter och deltar i såväl små som stora beslut. Gruppen samlas också för gemensamma utbildningar samt nätverksträffar med kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Hennes hjärtefrågor är jämställdhet, inkludering och hållbara affärer. Dessutom vill hon utveckla byrån och fortsätta attrahera framtida talanger. 

– Det är ett jätteroligt uppdrag och en erfarenhet som jag är väldigt glad över. I rollen som ordförande är jag representant på styrelsemöten i Glimstedt Sverige. Under en stående punkt ges jag möjlighet att framföra våra synpunkter, förslag och idéer. Min bild är att vi skapar en brygga mellan delägare och biträdande jurister – vi kan gemensamt påverka byråns framtid på riktigt. 

Glimstedt erbjuder sommarnotarietjänster, praktik- och traineeplatser. Uppsatspraktik innebär en kombination av eget arbete och praktik under tio veckor. Man tar också emot studerande på APS, APU, PJU där man får praktisera under 8 till 16 veckor.

– Jag har varit handledare i några omgångar. Som sommarnotarie, praktikant eller trainee får man prova på rollen som biträdande jurist och lära känna oss på byrån. Alla praktikanter får en fadder som handleder arbetet och ser till att man blir inkluderad på byrån. Som praktikant får man bistå byråns advokater och biträdande jurister med olika juridiska ärenden och administrativa uppgifter. Det kan handla om att göra rättsutredningar, skriva avtal och PM, delta i klientmöten och representera Glimstedt på mässor och event. Efter praktikperioden finns det förstås chans att bli anställd på byrån.

– Jag får höra att man upplever en stark vi-känsla och att det är lätt att komma in i gemenskapen. Om man dessutom är intresserad av att arbeta med kunniga jurister och, under överseende av principal, ta stort eget ansvar samt arbeta praktiskt med tidig klientkontakt bör man söka sig till Glimstedt, avslutar Lorena Bokberg.

OM GLIMSTEDT

Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer med 14 kontor i Sverige och tre i Baltikum, tillsammans är vi fler än 250 medarbetare. Samtidigt som vi har en unik geografisk bredd kan vi erbjuda en personlig arbetsplats med stor möjlighet att påverka och många juridiska arbetsområden att välja emellan. Vi är en fullservicebyrå med stort fokus på affärsjuridik. Våra klienter är i allt väsentligt stora och medelstora svenska och internationella bolag, ägarledda bolag samt privatpersoner. 

Läs mer på glimstedt.se