En faktor som bidrar till att antalet fasta invånare i innerstäderna krymper är det stora utbudet av kortsiktiga uthyrningar, som till exempel Airbnb lägenheter. Antalet fastigheter som tillhör kategorin “kortsiktiga uthyrningar” har ökat med 30 000 på fem år enligt institutet för urbanforskning i Paris, Apur.

New York tappade 39 500 invånare år 2018 och 37 700 året dessförinnan, vilket är ett trendbrott mot den tydligt uppåtgående trenden. Det skriver Financial Times. Antalet Parisinvånare minskade i genomsnitt med 11 900 under perioden 2011-2016 enligt den senaste statistiken från den nationella statistikbyrån. Apur, estimerar att den nedåtgående trenden kommer fortsätta de kommande sex åren. 

Enligt Financial Times har befolkningsminskningen i storstäderna har konsekvenser för hela samhället. Det resulterar i att skolorna stängs ned då antalet studenter minskar. Enligt Yolande Barnes, ordförande för Bartlett Real Estate Institute vid University College London, är de skyhöga fastighetspriserna den viktigaste faktorn bakom den nedåtgående trenden efter decennier av befolkningsökning. Hon förklarar att storstäderna fungerar i cykler. Långvarig befolkningstillväxt leder så småningom till ett utflöde av invånare. 

Trenden uppstår inte alltid spontant. Kinas regering försöker skära ned på antalet invånare i innerstäderna, minska överbefolkningen och få människor att flytta till nya stadsområden. Som en konsekvens förändras städernas demografi. 

Shlomo Angel, professor i stadsplanering vid New Yorks Marron Institute, förklarade att de som stannar i centrum av stora globala städer tenderar att vara  – rikare med mindre familjer; ensamstående har ibland råd att stanna. Det leder till ökad homogenitet i de centrala områdena.

Källa: va.se

Leave a Reply