Det var inte för titlarnas skull som Hanna Jängnemyr och Cassandra Länninge sökte sig till Carnegie – Nordens ledande investment- och privatbank. Här har man slopat titlarna för att ge anställda stora möjligheter att skapa sin egen framtid.

Hanna Jängnemyr och Cassandra Länninge är två av Carnegies nya talanger inom Corporate Finance och Investment Banking. På Carnegie får de jobba projektbaserat med olika typer av företagstransaktioner. Som juniora medarbetare får de arbeta brett inom olika sektorer och transaktioner innan de så småningom har möjlighet att välja inriktning – framtid och karriär vilar i den enskildes händer.

– Att starta sin karriär inom Investment Banking ger en bred grund och en bra förståelse för hur olika typer av företag fungerar. Man lär sig tidigt att ta mycket ansvar och utvecklas snabbt, säger Cassandra.

Hanna startade sin karriär på Carnegie genom ett internship-program under tio veckor. Därefter jobbade hon deltid under tiden som hon slutförde sin masterutbildning. Cassandra hade hunnit göra några år på en annan bank innan hon började på Carnegie:

– Många är rädda för att det ska vara ett tufft klimat och en hård jargong inom den här branschen, men så är det inte här. Eftersom vi jobbar helt projektbaserat är det inte individuella prestationer som sticker ut, utan alla transaktioner vi genomför är tack vare ett bra teamwork från projektmedlemmarna. Vi har en jättebra sammanhållning och har väldigt kul på jobbet, säger både Hanna och Cassandra.

Carnegie har år efter år en ledande marknadsställning inom samtliga verksamhetsområden och har det största nordiska Investment Banking-teamet. Man jobbar fokuserat och renodlat mot företagskunder.

– Vi får göra många roliga affärer tack vare att Carnegie rankas högt och att Investment Banking är Carnegies kärnverksamhet, säger Hanna.

Hanna och Cassandra är med under hela transaktionsprocesserna som kan pågå under alltifrån tre månader till över ett år. Projekten kan innefatta allt ifrån börsintroduktioner till företagsförvärv och olika typer av kapitalanskaffningar.

På Carnegie är karriärvägarna många och man har inga titlar. Tillsammans med respektive chef och projektledare bestämmer man nästa steg och det finns stora utvecklingsmöjligheter.

– Det kan vara lite svårt och utmanande men det passar mig. När jag vet vad som är roligast vet jag också var jag landar om några år, säger Hanna.

– Tanken bakom att man slopat titlarna är att vi inte ska hindras av dem utan våga ta det ansvar man klarar av att ta, hur många år du faktiskt har jobbat spelar mindre roll, avslutar Cassandra.

Leave a Reply