Varför lyckas vissa företag bättre än andra? De som gör det brukar lyfta fram en viktig faktor – marknadsföringen. Genomtänkta och väl genomförda marknadsföringskampanjer kan i bästa fall ge nya kunder och högre omsättning. Om det finns ett framgångskoncept för att lyckas, hur ser det ut? Det tittar vi närmare på här.

Allt börjar med målet

Det första steget är att tydligt formulera vad du vill uppnå som företagare. Vill du öka omsättningen eller ta marknadsandelar på nya marknader? Ställ frågor till dig själv och definiera utifrån dem en helhetsstrategi samt nödvändiga verktyg som företaget ska arbeta med. Nästa faktor som direkt påverkar ditt marknadsföringskoncept är målgruppen.

Kunder är människor med övertygelser och värderingar

Det är inget självändamål att spendera pengar på projektgrupper och åtgärder, utan att få ut något av det i slutänden. Utöver att ha ett grundläggande mål för er marknadsföringskampanj, behöver du också rikta den till rätt mottagare. Det första steget är att lära känna målgruppen. Och det gör du bäst genom en klassisk marknadsundersökning som bör ge följande information:

 • Ålder och kön
 • Utbildning/yrke
 • Hobbies/intressen
 • Civilstånd
 • Inkomst/ekonomi
 • Köpbeteende
 • Värderingar och övertygelser

Lär känna dina kunder! För att kunna skapa en övertygande marknadsföringskampanj måste du sätta människorna i centrum.

Digital eller tryckt reklam?

När ni har er målgrupp klar handlar nästa steg om att följa strategin. Det magiska ordet här är ”reklam”! Den kan i sin tur delas in i två typer. Dels har vi den klassiska tryckta reklamen, som tidningar och tidskrifter, broschyrer, affischer och flyers. Tryckt reklam ger följande fördelar:

Bra känsla – Mottagare av tryckt reklam kan fysiskt hålla i den och det skapar ett särskilt band till produkten.
Medvetet mottagande – Ett popupfönster eller nyhetsbrev är lätt att klicka bort när man surfar runt på internet. Medan innehåll i tidningar och reklamutskick är svårare för läsaren att ignorera.
Säkerhet och tillförlitlighet – Äldre människor som inte är uppvuxna med internet upplever ofta trycksaker som mer välbekanta och beständiga. Det skiljer dem från den yngre digitala generationen.

Men tryckt reklam ger också två stora nackdelar:

Hög spridningsfaktor – Kontakten med den egna målgruppen blir något av ett lotteri.
Svårt att mäta framgång – Det är svårt att kontrollera vem som faktiskt nåtts av budskapet.

För- och nackdelarna med internetreklam då?

Den snabba utvecklingen av internet gör att många företag allt mer fokuserar på internetreklam. Till skillnad från tryckt reklam är det lätt att mäta effekt och framgångsfaktorer för den digitala reklamen. Följande faktorer talar också för internetreklam.

Lägre kostnader – Framförallt i de sociala nätverken betalar man ofta bara en engångssumma för reklambanners. När det gäller Google betalar kunderna till och med för vissa klick.
Tillgänglighet – Smarta telefoner och pekplattor gör att många människor är ständigt uppkopplade. Det betyder att du kan nå din målgrupp var och när som helst.
Flexibilitet – Till skillnad från tryckt reklam kan internetreklam snabbt uppdateras med ny information. 

Men även den digitala reklamvärlden har sina baksidor:

Det finns ett informationsöverskott – Det enorma och konstanta flödet av pushnotiser och popupfönster kan göra att potentiella kunder inte hittar dig.
Du riskerar att bli osynlig – Adblockers, dvs. verktyg som används för blockera reklamen, kan minska dess räckvidd väsentligt. Med bara ett klick försvinner reklamen.

Det finns uppenbarligen för- och nackdelar med såväl tryckt som digital reklam. Grundtanken bör därför vara att använda båda varianterna i din marknadsföringskampanj. Nyckeln till framgång är helt enkelt en hälsosam blandning av olika initiativ, anpassade till din målgrupp. 

B2B-marknadsföring – när kunden är ett företag

Om du vill ha andra företag som kunder måste du sätta dig in i hur B2B-marknadsföring (Business-to-Business) fungerar. Inom affärsvärlden är en direkt och personlig kontakt till exempel mycket viktigt. Följande kännetecknar B2B-konceptet.

 • Liten räckvidd
 • Stark koppling till säljavdelningen
 • Reklamen ska övertyga enskilda personer
 • Starkt fokus på onlinenärvaro
 • Målgruppen syns på mässor

B2B-marknadsföring handlar i första hand om att övertyga kunderna med små och diskreta åtgärder. Stora reklamkampanjer behövs inte eftersom kunderna själva hittar vägen till ditt företag genom särskilda B2B-portaler.

Marknadsföring är komplext och kräver fingertoppskänsla

Glöm inte att en stabil grund är A och O i all framgångsrik marknadsföring. Om själva grundvalen sviktar kan inte ens den bästa strategin göra ditt företag framgångsrikt.

Leave a Reply