Ett trivsamt kontor gör inte bara att de anställda känner sig mer avslappnade och mer bekväma, de presterar även bättre och levererar bättre resultat. Sebastian God på Rekomo har några bra tips på hur du ska gå till väga för ett mer hållbart kontor.

Sebastians 5 tips för ett hållbart kontor

1. Målsättning – sätt tydliga hållbarhetsmål för ert flyttprojekt redan innan påbörjad flyttprocess.

2. Placera – välj en strategisk plats för kontoret utifrån klimatpåverkan. Hur kan man ta sig till ert kontor? Kan dina medarbetare och kunder på ett miljömässigt ta sig dit? Hur funkar kollektivtrafiken i området?

3. Planera – i god tid. Vad behöver vi och hur länge behöver vi det? Är det bättre att hyra eller leasa? Har man ett hyreskontrakt på tre år kan det ju vara smart att hyra möblerna lika länge.

4. Inventera – vad har vi redan? Vad kan vi återanvända? Vad kan vi sälja vidare? Detta gäller inte bara möblemang, många tänker inte på att datorer och annan IT-utrustning också påverkar klimatet. Genom att köpa begagnade datorer kan man spara ytterligare 34 kilo koldioxid per dator.

5. Cirkulera – köp eller hyr alla saker ni kan begagnat. Sälj det du inte behöver

Leave a Reply