Fler än hälften av Sveriges småföretagare, 52 procent, tar hänsyn till miljön i samband med inköp till företaget.

En nedåtgående trend är därmed bruten, och resultatet tangerar rekordsiffran från våren 2016. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en ny undersökning bland 1 038 små och medelstora företag.

– Småföretagen utgör majoriteten av Sveriges näringsliv. Deras sammanlagda beslut kan göra stor skillnad för vår gemensamma miljö. Därför är det väldigt positivt att miljömedvetenheten har vänt uppåt igen, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

52 procent av landets småföretagare anser att de tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med vårens undersökning. Efter att ha sjunkit under det senaste året har miljömedvetenheten därmed vänt uppåt igen och nått rekordnivå.

Trots den stigande medvetenheten värderar Sveriges småföretagare fortfarande annat högre än miljön. Endast sex procent rankar miljöpåverkan som det viktigaste kriteriet vid inköp, 44 procent anser istället att den är minst viktig i sammanhanget. Dock skulle lägre priser på miljöprodukter få fyra av tio småföretagare att välja mer miljövänligt.

– Priset är en helt avgörande faktor för att fler företagare ska ta ett ordentligt miljöansvar. Så har det sett ut i flera år och är inget som lär förändras i första taget. Trots att prisskillnaderna mellan miljöprodukter och övrigt sortiment har krympt i de flesta branscher så består uppfattningen att miljöanpassade inköp kostar för mycket. Miljövänliga produkter som uppfattas som prisvärda har med andra ord stora möjligheter att ta för sig på marknaden, säger Henrik Salwén.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 1 038 små och medelstora svenska företag mellan den 10 och 20 november 2017. Enkäten skickades till 17 106 småföretagare över hela landet med en svarsfrekvens på 6,1 procent.

Leave a Reply