Två av tre jobbsökare får aldrig någon återkoppling på sin jobbansökan. Detta är rekryteringsbranschens största problem. Men nu har rekryteringsföretaget TNG, med inspiration från e-h­­andeln, utvecklat en unik digital lösning där alla jobbsökande kan följa sin ansökan digitalt och se exakt var de befinner sig genom hela rekryteringsprocessen. Transparens från början till slut.

”Med vår digitala lösning, kan jobbsökare följa sina ansökningar i realtid genom varje steg i rekryteringsprocessen, både på mobilen och datorn”

Nu utmanas rekryteringsbranschen med en transparent digital tjänst där jobbsökare kan följa sin ansökan i realtid – allt för att ta bort det svarta hålet som möter många jobbsökare. Att majoriteten av alla som söker jobb idag inte ens får ett ”nej tack” skadar företagens möjlighet att rekrytera i framtiden. Så många som 72 procent delar med sig av sina upplevelser till sitt nätverk. Företagens varumärken blir lidande, precis som deras affär.

– Brist på återkoppling är ett utbrett problem när det handlar om rekrytering. Allt för många sökande saknar återkoppling om var i processen de befinner sig, och många som valts bort får ingen information om det. Det skapar en stor besvikelse hos kandidater som även ger badwill för företagen som söker medarbetare, säger Åsa Edman Källströmer, vd på TNG som fortsätter: Och det är därför vi nu valt att öppna upp vår rekryteringsprocess så alla inblandade har full transparens.

Bristande återkoppling beror inte alltid på att viljan saknas hos rekryterare, utan handlar oftast om tidsbrist och svårigheter att hantera ett stort antal sökanden. Men med TNG:s nya egenutvecklade digitala tjänst kan jobbsökare följa sin ansökan och jobbresa transparent genom hela rekryteringen.

– Med vår digitala lösning, kan jobbsökare följa sina ansökningar i realtid genom varje steg i rekryteringsprocessen, både på mobilen och datorn, säger Charlotte Ulvros, marknads- och digitalchef på TNG som fortsätter:

– Det ger en transparent insyn i hela rekryteringen och speglar rekryterarnas arbete. Vi vill hantera jobbsökare som kunder och har inspirerats av e-handeln. För oss är det självklart att en jobbsökare ska veta vad som händer steg för steg efter att de sökt jobb. Precis som en kund vill veta när deras vara ska levereras som de beställt på nätet. Det är den upplevelsen vi vill ge till de som söker jobb.

Leave a Reply