Idag har ett socialt och miljömässigt hållbart liv med en hög grad av frihet högre status än någonsin tidigare. Detta tar SSM tillvara på när de utvecklar urbana, smarta och prisvärda bostäder.

Tellus Towers

Gert Wingårdhs skapelse kommer att förändra Stockholms skyline. Tornens form är rak och funktionell, de är helt inglasade för att släppa in så mycket ljus som möjligt i de små och djupa men yteffektiva lägenheterna. Att bygga på höjden är ett klassiskt sätt att förtäta bebyggelse, men det ger också möjlighet till extra guldkant. Högst upp i Tellus Towers kommer det att finnas en restaurang öppen för alla, samt ett pool- och aktivitetsområde exklusivt för de boende i huset.

Urban Score

För att utveckla boende som är relevant för målgruppens bostadsbehov arbetar SSM med ett egenutvecklat index, Urban Score, som sammantaget kan sägas mäta den livskvalitet en bostad erbjuder utifrån den totala hushållsekonomin. Det handlar om att underlätta för människor att göra smarta, men också socialt och miljö- mässigt mer hållbara val. Indexet omfattar sedvanliga värdemarkörer som närhet till kommunikationer och vardagstjänster, men också saker som välbefinnande och gemenskap.

Gemenskap & Välbefinnande

För välbefinnande står träningsmöjligheter och grön- områden, gemenskap handlar om trygghet och närhet till ytor där man kan träffa och umgås med andra. Genom att bygga in delade tjänster i bostads- projekten, som gym, utekök, terrass, cykelverkstad, bil- eller cykelpool blir det lättare för de boende att lära känna varandra.

– En nyinflyttad stockholmare kan lätt känna sig ensam och ha svårt att komma in i sociala sammanhang. Därför är vi noga med att erbjuda gemensamma, sociala ytor. Det ger också en känsla av trygghet, och man mår bättre, helt enkelt, förklarar Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef på SSM.

Tellus Towers har 100 poäng av 100 möjliga i Urban Score. För mer information om projekten, läs vidare på ssmliving.se

Leave a Reply