På Harvest Advokatbyrå arbetar man både med och för branschens aktörer. Oscar Ponce och Alexandra Hagander blev fort involverade i byråns verksamhet och ärenden.

Harvest Advokatbyrå är en nischbyrå inom bank- och finansrätt men är med sina tjugo medarbetare en aktör att räkna med i finansbranschen. Byrån grundades så sent som 2016 men har tack vare sina seniora delägare en stark ställning inom området i Sverige och Norden.  

Oscar Ponce och Alexandra Hagander är båda biträdande jurister. De har bara varit ett halvår på byrån men har fort fått mycket ansvar och är delaktiga i rådgivningen till byråns olika klienter.

– Vi har snabbt kommit in i arbetet på byrån. Det är kul att man får vara delaktig från dag ett. Här är det inga konstigheter att som biträdande jurist ha egen klientkontakt och delta på klientmöten. Det är roligt att få det ansvaret, säger Oscar.

Alexandra Hagander kommer från konsultbranschen och även där jobbade hon med finansiella regelverk. Det var också där hon fick höra talas om Harvest och blev nyfiken. Hon ville utvecklas inom finansrätt och arbeta på advokatbyrå.

– Det är spännande att arbeta som biträdande jurist på advokatbyrå, det skiljer sig en del från konsultbranschen. Det är utvecklande att få fokusera helt på en typ av klient och ett rättsområde, säger Alexandra.

Oscar och Alexandra menar att det blir allt viktigare att nischa sig och ha kompetens inom ett visst område. De tror också att det kan vara en fördel för den egna karriären. 

– Det är kul att få mycket ansvar och här får man verkligen vara med hela vägen och se slutresultatet, säger Oscar.

– Vi jobbar nära alla delägare och som ung jurist är det lärorikt att få se hur de arbetar och sätter sig in i juridiska frågor. Eftersom vi arbetar inom ett nischat rättsområde där det händer mycket får man fort en god insyn i branschen, säger Alexandra.

I en finansbransch kantad av regler måste man ständigt vara uppdaterad kring regelverk och praxis.

– Den stora utmaningen är att det är ett komplext område som inte berörs i någon större utsträckning på juristprogrammet. Det är många och omfattande regelverk som man måste sätta sig in i och utöver det regleras dessutom mycket genom branschpraxis, säger Oscar. 

– Det är ett område som är i ständig förändring, instämmer Alexandra.

Om arbetsklimatet och atmosfären på byrån är Oscar och Alexandra överens:

– Vi är en ung byrå och ingenting är hugget i sten som det ofta kan vara på större bolag, vi jobbar fram en kultur tillsammans. Alla är med och påverkar, och vågar komma med idéer vilket även uppmuntras av delägarna, säger Oscar.

– Miljön på Harvest är väldigt hjälpsam. Eftersom alla på byrån arbetar med samma regelverk är det lätt att få hjälp av en kollega om man fastnat med en juridisk fråga. Ofta finns det någon som har erfarenhet av liknande frågeställningar, säger Alexandra.

De senaste åren har varit intensiva och händelserika inom branschen. Det har kommit en hel del nya EU-direktiv, förordningar, lagar och föreskrifter från Finansinspektionen på området.

– Vissa av de nya regelverken påverkar även aktörer som tidigare inte omfattats av reglerna. Till exempel omfattas, i och med PSD2 (Payment Services Directive II), många företag inom FinTech-sektorn av helt nya regler och krav, säger Alexandra.

– Ja, den senaste tiden har vi fått mycket frågor kring bland annat stark kundautentisering, samt en hel del frågor kring åtgärder mot penningtvätt, instämmer Oscar.

Varför ska man då som ung talang söka sig till Harvest? 

– Vår expertis är eftertraktad och det finns en stor brist på jurister som är duktiga inom vår nisch. Det är väldigt kul att få jobba nära delägarna, det vill jag framhålla. Att som ung jurist få vara med på klientmöten från start och vara delaktig och se hur delägarna arbetar på nära håll är värdefullt. Eftersom vi ges mycket ansvar är inlärningskurvan brant. Vi arbetar ofta med internationella aktörer, och eftersom vårt rättsområde i stort är reglerat på EU-nivå finns även möjlighet att arbeta i fler länder än Sverige. Men du måste vara intresserad av finansbranschen, det är en förutsättning. Finns inte intresset är det svårt att ta till sig vad vi gör och därmed utvecklas, avslutar Oscar.

Läs mer på harvestadvokat.se

Leave a Reply