På Setterwalls får man tidigt ansvar för kontakter med klienter i byråns ärenden. Det vittnar Lisa Hellewig, Johan Göransson och Mattias Karlsson om, kurskamrater på Juristprogrammet. Trion kom i kontakt med Setterwalls redan under studietiden, antogs som sommarnotarier och har sedan dess utvecklats åt varsitt håll. 

Setterwalls Advokatbyrå, en av Sveriges största affärsjuridiska byråer, ligger i framkant med några av landets mest intressanta och tongivande ärenden. Lisa Hellewig, Johan Göransson och Mattias Karlsson var kurskamrater på Juristprogrammet i Lund, började som sommarnotarier 2017 och därefter som biträdande jurister på byråns kontor i Malmö.

Som vice ordförande i näringslivsutskottet hade Lisa ansvaret för alla studentevents som Juridiska föreningen arrangerade i Lund. Hon mötte många advokatbyråer och upptäckte snabbt att Setterwalls var lätta att samarbeta med. 

– Och det märks att de är vana vid att hantera nyexade jurister. Jag fick ta mig an en stor patent-tvist inom läkemedelsindustrin och sätta ihop utkast till en stämningsansökan efter bara två veckor på byrån. Knappt ett år senare fick jag hålla delar av sakframställningen och delar av en plädering i tingsrätten. Givetvis var det avstämt med byråns övriga jurister i ärendet men det kändes häftigt att få det förtroendet. Alla som jobbar här litar på att vi är kompetenta, och det är väldigt utvecklande, säger Lisa.

Under praktikveckan upplevde Mattias det öppna klimatet och den unika kollegiala samhörigheten på Setterwalls.

– Atmosfären lockade mig. Här finns ett strukturerat system, du har en handledare som oftast är delägare, och kan gå till vem som helst för att få hjälp. Det är prestigelöst – alla är måna om att hjälpa dig att förstå. Du får från första början förtroende att ta personlig kontakt med klienterna, och det gör att du snabbt bygger relationer och dina egna kontaktnät, säger Mattias.

Johan fick extrajobb på Setterwalls redan under den tredje terminen på universitetet.  

– Stämningen var väldigt attraktiv och miljön kul att vistas i. När jobberbjudandet låg på bordet kände jag att arbetsplatsen tickade av alla boxar som jag ville ha – kollegorna och stämningen, typ av ärenden och klienter vi jobbar med. Från dag ett så förväntas du kunna saker och det bidrar tidigt till en snabb och bra utveckling. Det finns inga barriärer och det beror på att det är välkomnande och öppet från start, säger Johan. 

Sedan Lisa, Johan och Mattias började sommaren 2017 har de fått växa och utvecklas åt olika håll. Lisa har sin inriktning inom immaterialrätt, och är främst delaktig i globala patenttvister inom läkemedelsbranschen. Mattias jobbar för större bolag i byggbranschen. Johan tillhör energigruppens transaktionsdel som primärt biträder utländska banker samt pensions- och investeringsfonder i samband med finansieringar av eller investeringar i förnyelsebar energi. På Setterwalls finns en tydlig koppling mellan förtroendet till medarbetaren och engagemanget till klienten. 

– Det är en ynnest att jobba här. Klienten står alltid i fokus och att vi jurister får ett så stort förtroende och positiv uppmuntran gör jobbet kul och utvecklande. Vi gör alltid vårt yttersta för att åstadkomma något riktigt bra för klienterna, säger Johan.

Mattias lockades av affärsjuridik, läste fördjupningskurser i entreprenadrätt och arbetar idag med flera stora infrastrukturprojekt.

– Jag har klientkontakt, sköter mycket i domstolsförhandlingar och att jag får det förtroendet gör att jag lär mig massor. Det är kul att skriva inlagor och slipa på argumentationen. Entreprenad är ett komplext område. Det är väldigt ofta att det blir tolkning av avtalen och där tillåts man vara ganska kreativ i sin argumentation, säger Mattias.

Medarbetarna på Setterwalls uppmuntras att utvecklas inom de områden de brinner för. Ett exempel är Lisas intresse för artificiell intelligens, AI, ett ämne som hon behandlade i sitt exjobb. 

– Det är ett intressant område. Jag och en kollega höll nyligen en välbesökt frukostföreläsning om hur regelverken kring AI ser ut och vi har också medverkat i en global publikation på ämnet 

Artificial Intelligence, Machine Learning och Big Data. I vintras var jag med och startade vår AI-grupp som en del av tech och nu hoppas vi få in klienter som har spännande frågor kring det, säger Lisa.

Läs mer på setterwalls.se

Leave a Reply