Har du drömt om kortare arbetsvecka? Det gjorde de anställda på Microsoft i Japan också och nu har man genomfört ett experiment om fyra arbetsdagar istället för fem.

Resultatet av experimentet blev att produktiviteten ökade med 40 procent, enligt CNBC satsningen omfattade hela 2 300 anställda. Det var dock inte bara mindre timmar som hade en positiv effekt. Microsoft justerade också mötestiden så att de inte fick överstiga 30 minuter och webbkonferenser ökade. Även elanvändning samt printeranvändning minskade rejält av den minskade arbetsveckan.

Vad tyckte personalen? Inte mindre än 92,1 procent uppgav i en enkät att man uppskattade fyradagarsveckan.

Leave a Reply