Daniel Nilsson har alltid varit intresserad av samhället. Efter att ha arbetat ett par år efter gymnasiet bestämde han sig för att följa sitt hjärta och söka sig till juridiken. Idag arbetar Daniel på Setterwalls Advokatbyrå och berättar för oss om arbetsglädje och de utmaningar han stöter på i vardagen.

Det är en dag i början på oktober och folk har börjat klä sig i mössor och halsdukar. Men inne på Sturegatan 10 är det varmt; inte bara temperaturen utan även inredningen är klädd i varma färger. Daniel Nilsson slår sig ner i en orange stol i ett av konferensrummen. Han börjar berätta om när han tog studenten och fick sitt första heltidsarbete som han stannade på i sju år innan han påbörjade sina studier inom juridik. Han är uppväxt i studenternas stad: Uppsala, men valde ändå Stockholms universitet när det var dags för juristprogrammet. Under det sista året som student åkte han på ett studieutbyte i Illinois, USA, och pluggade på amerikansk law school i en termin. Något han beskriver som lärorikt med ett annorlunda upplägg jämfört med studierna i Sverige. Idag är Daniel 33 år och har arbetat på Setterwalls i strax över ett halvår som biträdande jurist i byråns IP/Tech-grupp. Dessförinnan har han hunnit med tingstjänstgöring på Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen samt under ett år arbeta på en annan affärsjuridisk byrå.

–Många väljer att ”sitta ting” för att få en bred grundförståelse för juridiken i praktiken och domstolarnas arbetssätt. Under tingstjänstgöringen träffade jag ett par tingsnotarier från Setterwalls och jag kände även några på byrån från studierna. Jag uppfattade Setterwalls som en arbetsplats där folk genuint verkade trivas. Jag blev tipsad om att Setterwalls sökte en jurist som främst skulle arbeta med immaterialrätt i bred bemärkelse som t.ex. varumärkesrätt, upphovsrätt och även marknadsföringsrätt. När jag träffade Setterwalls fick jag en jättebra bild av byrån och kollegorna i min blivandeverksamhetsgrupp och tackade därför ja till den nya tjänsten.

Vad är det viktigaste för dig på en arbetsplats? 

En av de viktigaste sakerna för mig är att jag kan trivas och att jag upplever att det är roligt att komma till jobbet. I detta ingår att ha arbetsuppgifter som jag trivs med, men också att jag får arbetsuppgifter som utmanar mig. Jag vill inte vända och stämpla samma papper, utan vill ha svåra och tankeintensiva arbetsuppgifter som jag kan brottas med samtidigt som jag lär mig något nytt. Det är också otroligt viktigt att ha kollegor som jag trivs med.  På Setterwalls har vi återkommande sociala evenemang vilket gör att man får tillfälle att umgås och prata med sina kollegor på ett mer personligt plan. På så vis kan vi lära känna varandra även utanför arbetstid vilket jag tycker är väldigt roligt och viktigt för trivseln.

Vad driver dig i ditt arbete? 

–Mitt mål är att bli så duktig som möjligt på det jag arbetar med. Det är förstås svårt att mäta och därmed avgöra när man kommit dit, men eftersom jag har valt att inrikta mig just på immaterialrättslig juridik vill jag förstås bli så duktig som möjligt inom området. Senare i min karriär vill jag att folk i min bransch ska känna att ” Han Daniel, han är ju riktigt vass på immaterialrätt”!

Varför valde du Setterwalls?

–Jag funderade noga efter tinget vilken byrå jag ville gå till och undersökte många byråer i Stockholm som har en mer framträdande roll inom mitt rättsområde. Jag valde att gå till Setterwalls för att de är framstående inom det område jag vill arbeta med, men även för att de verkade ha en bra företagskultur med ett bra klimat och trevliga kollegor med stor kompetens som fick mig att känna att Setterwalls var rätt val.

Du har varit på Setterwalls i drygt ett halvår, vad för utmaningar har du hittills stött på? 

–Man utsätts ständigt för utmaningar i den här typen av arbete. Ingen dag är den andra lik.

Från att koka kaffe till…? 

–Nej då, vi har bra kaffemaskiner. Det är viktigt för en kaffenörd som mig… För att svara på frågan så finns det så många olika potentiella frågor som en klient kan behöva rådgivning kring där man omöjligt kan ha full koll innan frågan faktiskt ställs. Exempelvis kan det gälla intrång vid någons användning av ett varumärke, om en viss marknadsföring är tillåten eller hur vissa typer av produkter ska klassificeras där ansvariga myndigheter inte ens själva vet eftersom de knappt har börjat utreda frågan. När en klient behöver konkret rådgivning i sådana typer av frågor måste man snabbt få en förståelse för vad det handlar om och undersöka vad som har sagts i frågan genom att gräva i kunskapsbanken, undersöka rättsfall och leta i förarbeten och doktrin. Jag blir ständigt utmanad i min roll jurist på affärsjuridisk byrå och det är sällan fråga om något rutinarbete. Arbetet är krävande rent tankemässigt, men det är samtidigt det som är mest roligt och spännande i arbetet som affärsjurist.

Daniel Nilsson berättar att han tycker det är skönt att bli äldre och att han blir mer självsäker ju äldre han blir.

–Man är inte lika osäker på saker som förr eftersom man har sett en del och samlat på sig erfarenhet. Men jag tror man alltid ska vara beredd på att arbeta hårt för att nå fram till det höga resultat som klienten förväntar sig.

Leave a Reply