Under förra året var det H&M som tvingades stänga ner ett antal butiker. Idag är det klädkedjan KappAhl. I och med att e-handeln blir större för varje dag som går blir de fysiska butikerna lidande.

KappAhl kommer stänga ner 20-tal butiker och samtidigt minska personalstyrkan med 50-tal tjänster. Målet är att sparpaketet ska minska kostnaderna med 100 miljoner.

– I huvudsak medför programmet att vi fortsätter åtgärda strukturella utmaningar för att öka effektivitet och produktivitet. Arbetet med att stänga butiker som inte bidrar med lönsamhet intensifieras, säger tillförordnade vd:n och finanschefen Peter Andersson.

Klädkedjan har gått under den senaste tiden gått med en stor förlust då rörelseresultatet i andra kvartalet blev 2 miljoner kronor (5 miljoner samma period förra året).

Fler hårda siffror från rapporten:

– Omsättningen uppgick till 1 185 miljoner kronor (1 115), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 147.

– Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor (5), väntat rörelseresultat var -4. Rörelsemarginalen var 0,2 procent (0,4).

– Bruttovinsten blev 681 miljoner kronor (655), med en bruttovinstmarginal på 57,5 procent (58,7).

– Resultatet efter skatt blev -1 miljoner kronor (5).

– Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,07).

– Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -73 miljoner kronor (-87).

Leave a Reply