Cederquist är en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden. De beskriver sig som en modern byrå – och det återspeglas tydligt i hur omvärlden uppfattar dem. 

– Vi är oerhört stolta över att ha vunnit Justitiapriset 2019 som årligen delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som skapar mest resultat och arbetar bäst med jämställdhet, säger Tone Myhre-Jensen, vd. 

Det är enkelt att prata om jämställdhet, men det är inte alla företag som vet var de ska börja – eller hur de ska ta tag i frågan. Advokatbyrån Cederquist ligger i framkant i branschen och har under flera år arbetat systematiskt för att skapa en modern organisation med jämställdhet i fokus. 

– När jag började arbeta på Cederquist för 20 år sedan var jag den enda kvinnliga biträdande juristen på byrån. Mycket har hänt sedan dess, men vi har en lång väg kvar. Jämställdhetsarbetet är inte ett projekt, säger Tone Myhre-Jensen, vd.

När Branschinitiativet Level the playing field grundades 2015 var syftet att skapa en mer jämställd spelplan. Cederquist bestämde sig för att granska sitt eget arbete kring jämställdhetsfrågan och se över den interna kommunikationen för att nå fram till alla medarbetare på samma sätt. 

– Nästa milstolpe kom 2017 i samband med #medvilkenrätt. Då vi såg över hela vår medarbetarenkät och vårt interna arbete för att förhindra och motverka sexuella trakasserier och diskriminering, säger hon. 

Cederquist har utöver det skapat ett forum där de bjuder in till samtal med MP och HR. Tone Myhre-Jensen berättar att de där lyfter fram frågor som är viktiga, till exempel omedvetna fördomar. 

– Jag är glad över att vi har lyckats omstrukturera vår föräldraersättning så att vi skapar ekonomiska incitament för att dela mer lika på föräldraledigheten. Den syftar till att ge alla mer lika förutsättningar genom att få killar att vara hemma längre och för att uppmuntra tjejer att komma tillbaka lite tidigare, säger hon. 

Tone Myhre-Jensen förklarar att målet alltid har varit att skapa en transparent företagskultur där jämställdhet- och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Och nu börjar deras hårda arbete att ge resultat i form av bland annat Justitiapriset 2019.  

– Vi är både stolta och glada över att ha vunnit det här priset, som är ett pris till alla i vår organisation. En förutsättning för att kunna åstadkomma verkliga förändringar är att ledningen och de som ”sitter runt bordet” är drivande i detta arbete. 

Leave a Reply