Att Ólafur Steindórsson valde juristbanan vill han mena till stor del beror på tillfälligheter. Resan dit har visserligen bestått av hårt arbete, men den relativt snabba karriären har han även sina prestigelösa kollegor att tacka för.

Karriären är en linje, säger Ólafur Steindórsson kryptiskt, inte en trappa.

Det är så han ser på resan fram till delägarskap på Wistrand Advokatbyrå – en av Sveriges större byråer med inriktning mot affärsjuridik. 

– Att bli delägare innebär inte att jag är färdig, det är inte så jag ser det. Det är ett kvitto på att det arbete jag lagt ner har gett resultat och ett incitament att fortsätta utvecklas.

Att det blev juridik för Ólafur var till stor del en tillfällighet. Beslutet att läsa juridik togs under hans studier i filosofi, där det finns kopplingar till juridiken genom rättsläran, men även genom praktiska aspekter så som argumentation och logik.

– Juridik är väldigt brett och som student kan det vara svårt att veta hur arbetet som advokat inom juridikens olika områden egentligen går till i praktiken. 

När han under juridikstudierna började arbeta på en affärsjuridisk juristbyrå insåg han snabbt att han hade fallenhet för yrket, och att det var inom transaktionsjuridik som han ville specialisera sig. Idag arbetar han med M&A- och IT-relaterade frågor.

– Att strukturera transaktioner och att driva förhandlingar är två moment som jag uppskattar. Jag drivs av det intellektuella, både i struktureringen av affärer samt argumentationen i förhandlingar. Ólafurs första kontakt med Wistrand Advokatbyrå kom till genom rekommendation och ett erbjudande att inta en tydlig roll i M&A-gruppen.

– Jag fick också möjlighet att arbeta nära en av delägarna och ta rygg på honom – det var helt enkelt ett väldigt bra erbjudande. 

På Wistrand är ambitionen att alla jurister tidigt involveras i samtliga delar av ett projekt, inklusive klientkontakter. Förhoppningen är att man med de möjligheter som ges utvecklas snabbt och skapar förutsättningarna för ett framtida delägarskap.  

– Delägarskapet bygger i grunden på den affär som du själv skapar. Wistrand erbjöd mig möjligheten att tidigt träffa klienter och skapa relationer. Och i takt med att du bidrar till klienternas framgångar utvecklas relationerna och nya affärsmöjligheter skapas. 

Wistrand har förhållandevis få biträdande jurister på varje delägare (ca 60 är delägare och 80 är biträdande jurister). Det innebär att Wistrand har en organisation där biträdande jurister arbetar nära ansvariga delägare och ges möjlighet att ta stor plats i de ärenden de arbetar i. Ólafur Steindórsson är en av Wistrands advokater som redan efter sex år på byrån tog klivet upp till delägarskap: 

– Att jag fick arbeta så nära seniora delägare, och fick möjlighet att själv ta ansvar i de ärenden som jag var involverad i har definitivt bidragit till att jag har utvecklats snabbt. Med det sagt så ska det sägas att ingenting är gratis, man ansvarar själv för att förvalta de möjligheter som ges, och jag har arbetat hårt för att komma dit jag är idag.

I höst går Ólafur in på sitt sjunde år på Wistrand och avslutar vid årsskiftet sitt första år som delägare. 

– Att bli delägare innebär att man får ett större ansvar för organisationen, inte minst kopplat till att stötta biträdande jurister i deras utveckling från universitetet och vidare upp mot delägarskapet. Däremot har vi lämnat prestigen utanför kontoret och att bli delägare har därför inte inneburit några drastiska förändringar i det dagliga arbetet. Det är något jag uppskattar väldigt mycket, att få arbeta i en organisation som Wistrand där värderingar inte är något som bara kommuniceras utåt, utan är något man lever efter varje dag. 

Vad ser du fram emot nu och vad bjuder 2020 på? 

– Vi har en spännande tid framför oss och ser att vi är på väg in i nästa fas. Det ska bli roligt att vara med och bygga vidare på min egen verksamhet inom ramen för den utvecklingen. Annars är målet att fortsätta som jag gör och njuta av arbete, familj och fritid. Alla linjer ska peka uppåt, avslutar Ólafur Steindórsson.

Läs mer på wistrand.se

Leave a Reply