Paula Hogéus har utsetts till ”Global Labor & Employment Law Leader” och blir därmed en del av den globala ledningen av EY Law. Paula är i dag partner och vd för EY Law AB i Sverige, sedan 2017 är hon även nordiskt ansvarig för EY Law i rollen som ”Nordic Law Leader”.

Paula har arbetat med rådgivning i arbetsrättsrelaterade frågor i mer än 15 år och har en gedigen expertis avseende bland annat HR relaterat till företagsförvärv, omstrukturering av verksamhet, diskriminering samt sekretess, lojalitet och skydd för företagshemligheter. Paula är även en ofta anlitad talare inom arbetsrätt, nu senast avseende de juridiska aspekterna av #MeToo-rörelsen.

Sedan 2015 har Paula varit en del av EY Law med uppdrag att utveckla den svenska verksamheten. Paula har varit nordiskt ansvarig för EY Law sedan januari 2017 och kommer att fortsätta i den rollen vid sidan av det nya globala uppdraget.

– Jag är mycket glad och förväntansfull inför mitt nya globala uppdrag. Vi har en fantastisk styrka i vårt globala arbetsrätts-team. Vi är 300 jurister i teamet som täcker 50 länder världen över. Mitt uppdrag är nu att fortsätta att utveckla vårt erbjudande inom Labour & Employment Law och tydliggöra vår kapacitet att hantera såväl nationella som internationella uppdrag av stor komplexitet. Vi har också en stor styrka i vår nära relation till EY:s övriga konsulter som arbetar med HR-transformationsprocesser och Mobility-tjänster. Gemensamt kan vi göra stor nytta för våra kunder, säger Paula Hogéus.

– Det finns ett behov på marknaden av en nordisk aktör inom affärsjuridik och jag kommer att fortsätta att utveckla EY Laws nordiska verksamhet. Vi har fortsatt stor efterfrågan inom bland annat transaktioner, fastighetsrätt och IT-relaterad juridik, säger Paula Hogéus.

EY Law AB etablerades i Sverige 2015 i syfte att tillhandahålla affärsjuridisk rådgivning och finns – som en del av det globala revisions- och rådgivningsföretaget EY – i 80 länder världen över. Globalt finns det 2 000 affärsjurister inom EY Law. EY Law kan tillsammans med de kollegor på EY som arbetar med transaktionsrådgivning (TAS) och skatterådgivning (TAX), tillhandahålla ett heltäckande erbjudande för transaktionsmarknaden.

Leave a Reply