Det talas mycket om hållbar utveckling, men vad innefattar begreppet och hur kan man ta sin verksamhet in i en mer hållbar fas? Det finns tre aspekter att ta hänsyn till: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Alla verksamheter idag behöver ta ett hållbarhets ansvar för att bygga en god grund att stå på för framtiden och kommande generationer. Enligt FN:s rapport från 1987 så definieras begreppet enligt följande: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

I detta ryms tre olika dimensioner av hållbarhet:

Social hållbarhet

Social hållbarhet, som innebär att man ser långsiktigt på välmåendet hos sina anställda och samarbetspartners och tar grundläggande mänskliga rättigheter i beaktande när man arbetar både på företaget och för leverantörer.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet är det som vi ofta förknippar med hållbarhet, det vill säga klimatpåverkan, och att man då tar sitt ansvar för att spara in på företagets påverkan på miljön genom att se över utsläpp för produktion eller materialval. 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att man hjälper till att motverka fattigdom och ge människor bättre ekonomiska förutsättningar utan att för den delen inverka negativt på den ekologiska eller sociala hållbarheten. 

Alla dessa tre påverkar varandra och är av stor vikt att ta med i beräkningarna för sin verksamhet.  

Som man på Ledarna, Sveriges chefsorganisation, har sammanställt det så finns det goda skäl till att ha ett hållbarhetsperspektiv i all affärs- och verksamhetsutveckling.

Det kan till exempel ha en positiv effekt på:

  • Den långsiktiga lönsamheten.
  • Varumärket.
  • Företagets rykte på arbetsmarknaden.
  • Affärs- och produktutvecklingen.
  • Riskhanteringen.

Genom att ta detta i beaktande finns stora vinster att hämta i att arbeta med dessa tre olika hållbarhetsdimensioner. Mer om detta står att läsa i FN:s rapport samt att läsa mer på Hållbarhetsguidens hemsida där det står att läsa mer om affärsstrategisk hållbarhet. 

Leave a Reply