Innovationer är en stor del av framgångsrika företag och en viktig grundsten i EY:s arbete. Genom att hjälpa bolag över hela världen skapar de konkurrenskraftiga organisationer som är flexibla inför omvärldens förändringar.

– Min roll är under ständig förändring och det är spännande att följa med i utvecklingen, säger David Hanson, revisor inom EY:s största affärsområde Assurance.

Ett företag som står still och inte följer med i utvecklingen brukar ofta stöta på problem efter några år. Oavsett bransch är det viktigt att satsa på innovationer, och att regelbundet se över hela verksamheten för att skapa nya möjligheter på marknaden. Men det är inte lätt att veta var man ska börja – eller vad innovation egentligen betyder.

– Många tolkar ”innovation” på olika sätt, men för mig handlar det om att arbeta på ett nytt sätt som man inte är van vid. Vårt samhälle förändras i en allt snabbare takt och det är en utmaning att följa med i utvecklingen, säger Jessica Ho, ingenjör och managementkonsult sedan två år tillbaka på EY:s affärsområde Advisory som arbetar med bland annat innovationer.

Deras nätverk av managementkonsulter är ett av världens största. Jessica Ho berättar att de hjälper kunderna med att bland annat reducera kostnader, effektivisera verksamheten – och stärka konkurrensförmågan.

– Jag rådgör och stöttar mina kunder i deras utmaningar, främst inom teknologi och IT-projekt. Det är ett brett arbetsområde, men det innebär i princip att vi hjälper till med deras digitaliseringsresa, säger Jessica Ho.

Det är många företag som vill arbeta med innovationer och för att få dem på rätt väg har EY byggt upp innovationslabb.

– Vi hjälper företag att identifiera deras syfte med innovation och hur vi kan ta fram en konkret plan. Vi anordnar även workshops med företagens anställda för att inspirera dem till att använda nya tekniska lösningar i sin verksamhet – eller arbetssätt som de inte är vana vid, säger Jessica Ho.

Assurance, som bland annat innefattar revision, är EY:s största affärsområde och arbetet sträcker sig ofta utanför Sveriges gränser. David Hanson är ekonom och han har arbetat som revisor på Assurance i tre år. Det som lockade honom med att arbeta för EY var deras globala tänk och öppna företagskultur.

– Jag arbetar med innovationer genom att bemöta förändringar i kundernas företag.  Eftersom dagens bolag blir allt mer digitaliserade ger de oss en möjlighet att arbeta på ett helt annat sätt. Vi kan till exempel använda avancerade dataanalyser för att fånga in avvikande information. Men det arbetar inte bara ekonomer inom Assurance utan jag har flera medarbetare som har en teknisk bakgrund, säger han.

David Hanson reser utomlands regelbundet för att träffa sina kunder, men han är även öppen inför att arbeta för EY i ett annat land.

– EY erbjuder bland annat ett 18 månader långt utbytesprogram. Jag är till exempel intresserad av att se hur de arbetar med revision i USA. De ligger i framkant i branschen och jag vill lära mig mer om vilka verktyg de har, och hur de använder dem, säger han.

Jessica Ho och David Hansson arbetar inom olika områden på EY, men de har flera gemensamma nämnare. De började arbeta på EY direkt efter examen och båda kände sig både välkomna – och trygga på sin nya arbetsplats.

– Jag har lärt mig otroligt mycket under mina år på EY. Min roll är under ständig förändring och det är spännande att följa med i utvecklingen, säger David Hansson och Jessica Ho håller med.

– EY är en ung organisation och det är många som börjar arbeta här direkt efter universitetet. För ett tag sedan hade vi en app-tävling där alla konsulter arbetade i lag och vi fick även bygga en prototyp, säger hon och berättar att miljön på EY både inspirerar och främjar innovationer.

Leave a Reply