Drygt varannan svensk jobbar ideellt på sin fritid. Något som ger ett mervärde och skapar nya perspektiv i såväl vardagen som på jobbet. Under senare år har arbetsgivare insett fördelarna med att erbjuda sina anställda möjlighet att engagera sig ideellt under arbetstid. Hos revisions- och konsultföretaget EY har programmet Volunteering at work funnits sedan 2012, och intresset från medarbetarna bara växer.

The Scholar har träffat Hannes Jakobsson och Anne Riise Åberg som är projektledare för Volunteering at work­programmet. I gruppen ingår också projektmedlemmar på kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg.

– Som projektgrupp sköter vi kontakten åt båda håll, så vi har hand om kontakten med de medarbetare som vill vara med, samt de ideella organisationer som de vill göra sin volontärinsats för, menar Hannes.

Initiativet kom till en början från medarbetarna själva. De ville bli mer involverade i samhällsfrågor och göra något för att hjälpa till. Så föddes programmet.

– Därefter har det vuxit fram mer och mer och intresset har ökat successivt sedan starten. Från att bara finnas i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuds programmet nu, till alla våra medarbetare i Sverige. Det håller även precis på att utvecklas till ett nordiskt projekt för att sprida engagemanget ännu mer. Dessutom erbjuds konceptet på flera andra kontor i världen, berättar Hannes.

Initiativet innebär att alla medarbetare får möjligheten att använda upp till 16 arbetstimmar per år för en insats inom en ideell organisation.

The Scholar har träffat Hannes Jakobsson och Anne Riise Åberg som är projektledare för Volunteering at work­programmet. I gruppen ingår också projektmedlemmar på kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg.

– Som projektgrupp sköter vi kontakten åt båda håll, så vi har hand om kontakten med de medarbetare som vill vara med, samt de ideella organisationer som de vill göra sin volontärinsats för, menar Hannes.

Initiativet kom till en början från medarbetarna själva. De ville bli mer involverade i samhällsfrågor och göra något för att hjälpa till. Så föddes programmet.

– Därefter har det vuxit fram mer och mer och intresset har ökat successivt sedan starten. Från att bara finnas i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuds programmet nu, till alla våra medarbetare i Sverige. Det håller även precis på att utvecklas till ett nordiskt projekt för att sprida engagemanget ännu mer. Dessutom erbjuds konceptet på flera andra kontor i världen, berättar Hannes.

Initiativet innebär att alla medarbetare får möjligheten att använda upp till 16 arbetstimmar per år för en insats inom en ideell organisation.

Behovet av integrationsinsatser har ökat av flykting­strömmarna som tydligt visade att samhällets normala strukturer inte var tillräckliga för att ta hand om situa­tionen helt och hållet, så då krävdes mer engagemang från var och en.

Hannes själv har bland annat jobbat ideellt med läxläsning, där han varit ute på ett bibliotek i Rinkeby för att hjälpa till. De anordnade också en klädinsamlingsdag för alla medarbetare på EY-kontoret i Stockholm för att skänka till behövande.

– Detta blev så lyckat att vi nu har genomfört en liknande insamling på Göteborgskontoret där kollegor skänkte kläder för humanitär hjälp, berättar Anne.

Att jobba ideellt genom Volunteering at work är enkelt att komma igång med och det är enkelt att anmäla sitt intresse.

– Vem som helst kan söka och alla har möjlighet att göra en insats. Det är alltså för alla, oavsett vilken nivå eller vilket område man arbetar inom, säger Anne.

Det har visat sig att medarbetare som får utföra volon­täruppdrag på arbetstid känner stolthet över sin arbets­givare, något som även blivit en attraktionskraft hos EY. Här bidrar medarbetarnas engagemang och drivkraft dagligen till en positiv samhällsutveckling, samtidigt som de själva utvecklas.

– En viktig aspekt är att engagemanget inom Volunteering at work också ger ringar på vattnet då många startar med att göra en insats under arbetstid, men sedan även ofta fortsätter sitt engagemang på egen hand efteråt vilket skapar en väldigt positiv effekt, menar Hannes.

Volunteering at work i siffror

Antal ansökande volontärer per år: Drygt 100
Antal volontärtimmar som skänkts hittills: ca 2000
Organisationer som hittills är godkända att utföra insatser för: ca 40 st ideella organisationer inom områdena miljö, humanitär hjälp, utbildning, entreprenörskap m.m.

Leave a Reply