Google ingenjören Emma Haruka Iwano har slagitrldsrekord genom att beräkna pi till 31 triljoner siffror. Beräkningen tog cirka fyra månader.

Pi är ett oändligt matematiskt tal som är avgörande för ingenjörsvetenskap och teknik. De flesta känner nog till de första siffrorna i pi från geometri-lektionerna (3.14…). Det är det nummer du får när du delar en cirkels omkrets med dess diameter.

För att slå världsrekordet och få fram siffran använde hon Googles molntjänst som hon varit med och utvecklat. Det krävdes enorma mängder databehandling. Hon använde ca 170 terabyte data under en period på fyra månader. För att sätta det i perspektiv så kräver ett samlat antal på 200 000 musikspår enbart 1 terabyte.

Iwano berättar i en intervju med BBC att detta är första gången en molntjänst används för att beräkna pi och slå rekordet. En Yahoo-ingenjör använde företagets molnteknik 2010 för att beräkna 2 kvadrillioner av pi men lyckades inte beräkna alla siffror däremellan.

Hon berättar vidare att hon inte är klar med Pi.

– Det finns inget avslut med Pi, jag skulle gärna prova med ännu fler siffror, avslutar hon.

Leave a Reply