Digitaliseringens möjligheter pågår ständigt och det är alltid intressant att ta del av lyckade projekt. För att inspirera dig som funderar på att ge dig in i digitaliseringens värld är sjukvården en bransch som ständigt kan förbättras på olika vis. Här presenterar vi ett case från Grästorps Kommun som fått stora fördelar med ett e-system från Alfa Kommun & Landsting.

Från att ha haft otydligheter kring signeringslistor för läkemedel och brist på information mellan legitimerad per­sonal och omvårdnadspersonal har det nu blivit tydligare för personalen, säkrare för patienten och ett bättre säkerställt arbete i stort.

– Resultatet av införandet har lett till ökad patientsäker­het eftersom de ordinerade insatserna numer kan ske i rätt tid, av rätt person och med rätt kompetens. Systemet har skapat en mycket bättre arbetsmiljö. Baspersonalen uttryckte direkt vid införandet att de vid slutet av sina kvällspass kunde kolla i appen så att de hade gjort sitt jobb korrekt – för att sedan gå hem och känna sig lugna, berättar Carina Arvidsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Baspersonalen har dessutom uttryckt att de känner sig mer professionella. Nu kan de alltid svara på frågor kring mediciner och liknande när brukaren undrar, vilket leder till extra trygghet i arbetet. Även arbetsmiljön för legi­timerad personal har förbättrats. Nu kan de bättre följa upp och utvärdera samt förbereda arbetet och mötet med brukarna.

Jessica Boderos är numer enhetschef, men jobbade tidigare i systemet som sjuksköterska. Idén för systemet var dessutom ett initiativ från henne och hennes kollegor. Efter en teknikmässa upptäckte de Alfa e­Läkemedel, ett system de ansåg verka helt fantastiskt. Tidigare gick både sköterskor och rehab­personal runt med papperslistor som skrevs ut för tre månader i taget, för att sedan överlämnas till patienten. Något som tog tid i form av resväg samt och det var ett tungrott och begräns­ande arbetssätt.

– Vi insåg hur bra det vore att kunna sitta framför datorn – och att i nästa sekund var ordineringen ute hos personalen som befann sig hos vårdtagaren. Vi var väldigt positiva hela gruppen, både sjuksköterskor och rehab­personal, och tack vare att Carina Arvidsson drog tag i projektet – och eftersom vi alla var så engagerade – har det gått att genom­ föra så bra i kommunen, menar Jessica.

Även Jessica nämner den ökade kvaliteten i deras arbete, vilket har lett till högre patientsäkerhet – och som hon påpekar så handlar ju allt om att göra det bästa för just patienterna.

– Sedan är självfallet användarvänligheten i systemet positiv eftersom det bidrar ytterligare till kvalitet i arbetet eftersom vi minimerar misstag och fel som orsakas av mänskliga faktorer.

Leave a Reply