Det blev ingen ingenjörskarriär för Amanda Du Rietz. Istället valde hon juristbanan vilket tog henne ända till prispallen redan som student. Idag är siktet inställt på svensk och internationell företagsbeskattning på Skeppsbron Skatt.

Det är viktigt att välja en arbetsplats där man ges möjlighet att utvecklas, menar Amanda Du Rietz. Hon arbetar som skattejurist på Skeppsbron Skatt och firman är som det låter inriktad på skatterätt. Amanda tillhör det juniora gänget och började på Skeppsbron Skatt direkt efter juristexamen. I många år trodde hon att hon skulle bli ingenjör men sabbatsåren efter gymnasiet fick henne att tänka om. Det har hon aldrig ångrat:

– Skeppsbron sökte sommartraineer och jag fick platsen. Jag blev snabbt involverad i större projekt och efter mitt uppsatsarbete var det givet att jag ville komma tillbaka. Det var en härlig stämning och trevliga kollegor.

 Amanda arbetar idag med klienter inom flera branscher, med särskilt fokus på svensk och internationell företagsbeskattning.

– Skatteområdet är spännande då det är samhällsnära och föränderligt. Både nationellt och internationellt har det stor påverkan på människor och företag. I takt med globaliseringen och ett rörligare samhälle blir komplexiteten allt större. Vi får fler regelverk att förhålla oss till och vi måste hela tiden hålla oss uppdaterade.

I våras tilldelades Amanda Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter. I uppsatsen analyserar hon EU-domstolens rättspraxis och de då nyligen införda reglerna i EU:s skatteflyktsdirektiv. 

– Det är härligt att få bekräftelse på att den tid och arbete som lagts ner resulterat i något bra. I vanliga fall pustar man ut och går vidare efter ett längre arbete, nu fick jag klappa mig själv på axeln och det kändes bra. 

Utgångspunkten för uppsatsen var EU-domstolens praxis på området utflyttningsbeskattning och det nyantagna EU-direktivet mot skatteflykt. I upp-satsen belyser Amanda den skatterättsliga problematik som personer och företag ställs inför i samband med en utflyttning.

– Direktivet tar sikte på att länderna ska samarbeta för att förhindra skatteflykt. Samtidigt finns den fria rörligheten inom EU att förhålla sig till och direktivet kommer i viss mån i kollision med denna.

EU-rätten får allt större betydelse inom skatterättens område och Amanda menar att hon har haft nytta av att sätta sig in i aktuella EU-rättsfrågor. En tydlig trend inom skatteområdet är att klienterna vill ”göra rätt” och vara compliant i förhållande till EU-direktiv och internationella lagar. Samtidigt som man inte vill drabbas av dubbelbeskattning om man verkar i flera länder.

 – Det handlar inte om att hitta kryphål. Vi hjälper helt enkelt våra klienter att betala rätt skatt och i rätt tid. 

Amanda beskriver Skeppsbron Skatt som en rolig, prestigelös och utmanande arbetsplats där man blir inkluderad från start. Chansen att påverka är stor genom att till exempel delta i olika typer av samarbetsgrupper. 

– Jag gick in brett på Skeppsbron och jobbar med flera olika kollegor inom olika områden. Det är både spännande och inspirerande och öppnar upp för varierande frågeställningar. Som nyanställd ges man många möjligheter vilket jag tror kan skilja sig från andra ställen där man fastnar i en grupp från start. Jag känner verkligen att jag kan växa här! 

Skeppsbron Skatt är medlemmar i ett internationellt nätverk – Taxand – ett nära samarbete mellan olika firmor världen över. Särskilt användbart är det vid tillfällen då klienter har verksamhet i flera olika länder. Några gånger per år träffas medlemmar i Taxand i olika konstellationer och byter kunskap och erfarenheter.

– Det är jättekul att ha kontakt med kollegor runt om i världen. För ett tag sedan kom jag hem från Helsingfors där de nordiska länderna träffades under ett seminarium. Det var väldigt roligt, både socialt och arbetsmässigt, avslutar Amanda.

Läs mer på skeppsbronskatt.se

Leave a Reply