Inte alltför sällan är det svåraste momenten i en anställningsprocess att prata lön. För att inte riskera att komma in på för låg lön gäller det att med sig en väl genomtänkt strategi. Nedan listar vi upp fyra tips för hur du klarar av löneförhandlingen.

Hanterar du lönefrågan fel under anställningsintervjun riskerar du att sänka din lön med flera tusenlappar, eller till och med inte få jobbet på grund av ett allt för högt löneanspråk. Det menar Sara Molin, chef på rekryterings- och bemanningsföretaget Jurek, i en artikel på deras hemsida.

Hon menar på att en bra kandidat är trygg, påläst och har en god uppfattning om vilken lön som han eller hon eller hon ska begära. Här är Saras tips på vad du bör undvika under intervjun:

– Förhandla med dig själv. En kandidat som exempelvis säger att jag har tänkt mig 35 000, men 32 000 går också bra, skickar signal om att inte vara trygg i sitt eget värde på arbetsmarknaden. Troligen kommer arbetsgivaren inte att erbjuda mer än 32 000.

– Lägga dig för högt. Ett vanligt misstag om man inte har koll på branschens lönestatistik. En relativt nyutexaminerad kandidat, med väldigt löneanspråk i förhållande till sin erfarenhet, som inte är beredd att diskutera sitt anspråk riskerar att bli bortsållad.

– Vägra att lämna löneanspråk. Många är rädda för att lägga sig för högt eller lågt. Men även om det är svårt så skickar det konstiga signaler att inte svara alls. Det kan leda till att kandidaten sållas bort eftersom jämförelseunderlaget inte blir komplett.

– Ändra dig under processen. Att lämna ett anspråk i början och sedan höja sitt anspråk dramatiskt när man går vidare till nästa intervju är riskabelt och stjälper ofta kandidater.

Leave a Reply